Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat giao duc nghe nghiep va van ban huong dan thi hanh`

Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
25.000 ₫
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 6
56.550 ₫
-3%
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Đã bán 323
150.000 ₫
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 32
119.000 ₫
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 48
82.500 ₫
 Luật Quy Hoạch Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Quy Hoạch Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 69
69.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
114.000 ₫
-16%
Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 4
19.000 ₫
Sách Nghị Định Số 108/2014/NĐ-CP Về Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Nghị Định Số 108/2014/NĐ-CP Về Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
27.000 ₫
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
15.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
119.000 ₫
Luật Điện Lực Năm 2004 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Điện Lực Năm 2004 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
29.000 ₫
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
15.000 ₫
Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
11.000 ₫
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
148.000 ₫
-10%
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)
Đã bán 1
290.000 ₫
-18%
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 21
29.500 ₫
-2%
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 22
123.250 ₫
Luật Công An Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ Công An Nhân Dân
Luật Công An Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ Công An Nhân Dân
Đã bán 5
245.000 ₫
-30%
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 10
27.000 ₫
Luật Đo Lường Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đo Lường Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
17.000 ₫
Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
NGỪNG KINH DOANH
Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
25.000 ₫
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 5
227.000 ₫
-35%
Luật thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 7
31.500 ₫
Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Năm 2001
Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Năm 2001
17.000 ₫
Quy Định Mới Nhất Về Điều Lệ Trường Học Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục
Quy Định Mới Nhất Về Điều Lệ Trường Học Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục
Đã bán 10
219.000 ₫
-8%
Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Đã bán 2
200.000 ₫
-49%
Bình Luận Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bình Luận Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 51
245.000 ₫
Luật Cạnh Tranh Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Cạnh Tranh Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 132
50.000 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012, 2015) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
NGỪNG KINH DOANH
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012, 2015) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 41
40.000 ₫
Luật Phòng, Chống Mua Bán Người Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phòng, Chống Mua Bán Người Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 2
20.000 ₫
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
230.000 ₫
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
Đã bán 3
279.400 ₫
So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015, Được Sửa Đổi,  Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản  Hướng Dẫn Thi Hành
So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 14
290.000 ₫
LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH – LUẬT TRẺ EM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH – LUẬT TRẺ EM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
260.000 ₫
-9%
Luật Thương Mại - Luật Quản Lý Ngoại Thương Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Đã Được Cập Nhật, Hợp Nhất Đến Năm 2019
Luật Thương Mại - Luật Quản Lý Ngoại Thương Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Đã Được Cập Nhật, Hợp Nhất Đến Năm 2019
Đã bán 178
110.000 ₫
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 2
260.000 ₫
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Đã bán 44
198.000 ₫
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Đã bán 230
49.000 ₫
Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
75.000 ₫
Luật An Toàn Thực Phẩm Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật An Toàn Thực Phẩm Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 5
70.000 ₫
Tìm hiểu luật thanh niên ,điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
Tìm hiểu luật thanh niên ,điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 1
250.000 ₫
Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 239
190.000 ₫
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH
Đã bán 2
230.000 ₫
-29%
Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 3
280.450 ₫
-29%
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Đã bán 28
26.000 ₫
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản)
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản)
Đã bán 3
44.850 ₫
-3%
 Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
26.250 ₫
-25%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào