Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat giao duc va van ban huong dan thi hanh`

Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
25.000 ₫
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 48
82.500 ₫
Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 4
19.000 ₫
Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo
Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo
Đã bán 2
200.000 ₫
-49%
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (theo Nghị định số: 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020)
Đã bán 1
290.000 ₫
-18%
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2017) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 6
56.550 ₫
-3%
Quy Định Mới Nhất Về Điều Lệ Trường Học Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục
Quy Định Mới Nhất Về Điều Lệ Trường Học Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục
Đã bán 10
219.000 ₫
-8%
Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 3
280.450 ₫
-29%
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Đã bán 323
150.000 ₫
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Đã bán 2
310.000 ₫
-5%
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
15.000 ₫
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 2
260.000 ₫
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
Đã bán 44
198.000 ₫
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021
Đã bán 11
105.000 ₫
 Luật Quy Hoạch Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Quy Hoạch Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 69
69.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
114.000 ₫
-16%
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 27
185.900 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 22
123.250 ₫
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 10
27.000 ₫
Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
NGỪNG KINH DOANH
Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
25.000 ₫
Luật Đo Lường Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đo Lường Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
17.000 ₫
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên - Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 5
227.000 ₫
-35%
Bình Luận Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bình Luận Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
255.600 ₫
-28%
Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Năm 2001
Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Năm 2001
17.000 ₫
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Đã bán 28
26.000 ₫
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Quản Lý Thuế Năm 2006 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
29.000 ₫
Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
18.000 ₫
Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
19.000 ₫
Luật Điện Lực Năm 2004 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Điện Lực Năm 2004 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
29.000 ₫
Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
11.000 ₫
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
15.000 ₫
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 2
260.000 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012, 2015) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
NGỪNG KINH DOANH
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2012, 2015) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 41
40.000 ₫
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 32
119.000 ₫
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH
Đã bán 2
230.000 ₫
-29%
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phá Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 21
29.500 ₫
-2%
Luật Giáo Dục Đại Học Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Giáo Dục Đại Học Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
35.000 ₫
Luật thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 7
31.500 ₫
Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 2
112.500 ₫
 Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
26.250 ₫
-25%
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 49
245.000 ₫
-32%
Sách - Luật Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành NĂM 2020
Sách - Luật Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành NĂM 2020
30.000 ₫
Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Ngành Giáo Dục
Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Giáo Dục Và Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Ngành Giáo Dục
Đã bán 1
238.000 ₫
-40%
Sách Combo Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Sách Combo Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
210.000 ₫
-30%
Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 20
45.500 ₫
Luật Cạnh Tranh Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Cạnh Tranh Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 132
50.000 ₫
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính
Đã bán 6
230.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 7
119.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào