Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat hoa chat`

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Đã bán 590
44.280 ₫
Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)

Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)

45.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Đã bán 54
174.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 985
52.000 ₫
Sách - Luật công chứng

Sách - Luật công chứng

Đã bán 49
20.000 ₫
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 173
30.500 ₫
Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

Đã bán 28
24.000 ₫
Sách Luật Phá Sản 2020

Sách Luật Phá Sản 2020

Đã bán 22
19.000 ₫
Sách luật cạnh tranh

Sách luật cạnh tranh

Đã bán 14
17.000 ₫
Sách Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Hiện Hành) - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Hiện Hành) - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Đã bán 66
21.000 ₫
Sách Luật Cạnh Tranh (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Luật Cạnh Tranh (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Đã bán 48
22.000 ₫
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Đã bán 486
98.000 ₫
Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 2)

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 2)

Đã bán 380
105.000 ₫
Sách - Luật Nhà Ở (Tái Bản Năm 2020)

Sách - Luật Nhà Ở (Tái Bản Năm 2020)

Đã bán 17
29.000 ₫
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 24
137.000 ₫
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 2 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 2 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Đã bán 312
108.000 ₫
Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 37
49.000 ₫
Sách Luật Sửa Đổi, Bỗ Sung Một Số Điều Của 37 Luật Có Liên Quan Đến Quy Hoạch (Hiện Hành)

Sách Luật Sửa Đổi, Bỗ Sung Một Số Điều Của 37 Luật Có Liên Quan Đến Quy Hoạch (Hiện Hành)

Đã bán 3
28.000 ₫
Sách Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Xuất Bản Năm 2019

Sách Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Xuất Bản Năm 2019

Đã bán 60
69.000 ₫
Sách Luật Bình Đẳng Giới Hiện Hành

Sách Luật Bình Đẳng Giới Hiện Hành

Đã bán 15
10.000 ₫
Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021

Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021

Đã bán 56
15.000 ₫
Combo bộ sách bình luận Bộ luật hình sự 2015 của tác giả Đinh Văn Quế (Bộ 8 cuốn)

Combo bộ sách bình luận Bộ luật hình sự 2015 của tác giả Đinh Văn Quế (Bộ 8 cuốn)

Đã bán 7
1.870.000 ₫
-15%
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020
GIAO TRONG NGÀY

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020

Đã bán 21
264.650 ₫
-33%
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

Đã bán 160
33.000 ₫
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 1000+
95.000 ₫
Sách - Luật hôn nhân và gia đình

Sách - Luật hôn nhân và gia đình

Đã bán 62
14.000 ₫
Sách - Luật Đầu Tư Công

Sách - Luật Đầu Tư Công

Đã bán 23
16.000 ₫
Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Đã bán 23
58.000 ₫
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

166.000 ₫
-8%
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Đã bán 13
58.000 ₫
Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Đã bán 14
330.000 ₫
-22%
 Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Đã bán 80
202.000 ₫
-8%
Sách - Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân

Sách - Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân

17.800 ₫
Luật Thi Hành Án Hình Sự

Luật Thi Hành Án Hình Sự

Đã bán 88
40.000 ₫
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Đã bán 64
280.000 ₫
ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

220.000 ₫
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

Đã bán 57
90.000 ₫
Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019

Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019

Đã bán 37
48.000 ₫
Luật Chứng Khoán

Luật Chứng Khoán

Đã bán 52
65.000 ₫
Sách - Luật giao thông đường bộ và Nghị định số 100

Sách - Luật giao thông đường bộ và Nghị định số 100

Đã bán 31
90.000 ₫
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)

Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)

Đã bán 16
18.000 ₫
Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)

Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)

Đã bán 18
365.000 ₫
Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

Luật Giáo Dục Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành – Các Chế Độ, Chính Sách Mới Nhất Đối Với Nhà Giáo

Đã bán 7
149.000 ₫
-62%
Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính

Đã bán 4
90.200 ₫
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam

Đã bán 28
34.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất

Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất

Đã bán 4
215.000 ₫
-8%
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 5
160.000 ₫
-8%
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2019

Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2019

Đã bán 63
31.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào