tiki

Sach so sanh doi chieu bo luat hinh su 1999 2015 va bo luat hinh su sua doi 2017 giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sach so sanh doi chieu bo luat hinh su 1999 2015 va bo luat hinh su sua doi 2017`

official_store

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

5
Đã bán 31
80.000
Tặng tới 2 ASA (414 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm

4.6
Đã bán 88
340.000
-15%
Tặng tới 58 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

5
Đã bán 97
66.000
-34%
Tặng tới 2 ASA (342 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 563
130.000
Tặng tới 3 ASA (673 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

So Sánh Đối Chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015 Và Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 

5
Đã bán 10
189.000
Tặng tới 5 ASA (979 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 205
128.000
Tặng tới 3 ASA (663 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 1
290.000
-11%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 79
110.000
Tặng tới 3 ASA (570 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật dân sự + Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

5
Đã bán 41
124.000
Tặng tới 3 ASA (642 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

So sánh đối chiếu bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009 và Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

5
Đã bán 6
207.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021

5
Đã bán 71
72.000
Tặng tới 2 ASA (373 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ sách Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự 2015 và Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

4.5
Đã bán 41
490.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự

4.6
Đã bán 237
250.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

4.6
Đã bán 82
430.000
-28%
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách -Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 - Sửa đổi, bổ sung năm 2017 - (Cập nhật các văn bản mới nhất)

260.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

3
Đã bán 30
300.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

4.6
Đã bán 43
160.000
Tặng tới 4 ASA (829 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ luật dân sự 2015

Đã bán 36
52.000
Tặng tới 1 ASA (269 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

290.000
Tặng tới 49 ASA (10k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành

5
Đã bán 7
239.000
-37%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật luật sư hiện hành và các văn bản hướng dẫn áp dụng

5
Đã bán 18
35.000
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Những Điểm Mới Cơ Bản Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Đã bán 1
199.000
Tặng tới 34 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 49
372.000
-17%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 – Phần Chung

4.8
Đã bán 47
195.000
Tặng tới 33 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 1
180.000
-36%
Tặng tới 5 ASA (932 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 1
265.000
Tặng tới 45 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học bộ luật dân sự

Đã bán 12
245.000
-30%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) - Bản in năm 2022

4.7
Đã bán 68
92.400
Tặng tới 2 ASA (478 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 151
398.000
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)

5
Đã bán 93
237.000
-21%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)

5
Đã bán 12
48.000
Tặng tới 1 ASA (249 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 (NXB Công an nhân dân)

4.5
Đã bán 7
90.000
Tặng tới 2 ASA (466 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam

4.6
Đã bán 51
52.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế

5
Đã bán 48
828.000
-28%
Tặng tới 21 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

4.5
Đã bán 59
126.000
Tặng tới 3 ASA (652 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

4.3
Đã bán 47
303.000
-33%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Đã bán 1
115.000
Tặng tới 3 ASA (595 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)

1.312.000
-18%
Tặng tới 33 ASA (7k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

4.6
Đã bán 117
195.000
-22%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2015 (4 Cuốn)

920.000
-20%
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào