Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach tuyen dung dung nguoi`

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản)
Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản)
Đã bán 15
57.800 ₫
-15%
Sách - Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài - First News
Sách - Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài - First News
54.000 ₫
Combo Sách Tuyển Dụng : Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng + Thật Đơn Giản - Phỏng Vấn Tuyển Dụng
Combo Sách Tuyển Dụng : Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng + Thật Đơn Giản - Phỏng Vấn Tuyển Dụng
Đã bán 2
138.600 ₫
-30%
Sách - UX CONTENT 4.0 Chọn Đúng Chữ, Giữ Người Dùng
Sách - UX CONTENT 4.0 Chọn Đúng Chữ, Giữ Người Dùng
Đã bán 1
108.000 ₫
Sách - Combo Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài + Kích Hoạt Tiềm Năng - FirstNews
Sách - Combo Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài + Kích Hoạt Tiềm Năng - FirstNews
161.640 ₫
Combo Sách - 36 kế cầu người + 36 kế dùng người
Combo Sách - 36 kế cầu người + 36 kế dùng người
Đã bán 10
230.000 ₫
-4%
Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Xưa - Đạo Lý Người Xưa - Hiểu Người Để Dùng Người
Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Xưa - Đạo Lý Người Xưa - Hiểu Người Để Dùng Người
Đã bán 337
134.200 ₫
-24%
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Đã bán 10
69.000 ₫
Combo Bí Quyết Đọc Tâm + Biết Người Dùng Người Quản Người (Tặng Bookmark Phương Đông Books)
Combo Bí Quyết Đọc Tâm + Biết Người Dùng Người Quản Người (Tặng Bookmark Phương Đông Books)
Đã bán 6
181.500 ₫
Tuyển Đúng Dùng Hay - Nghệ Thuật Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Tuyển Đúng Dùng Hay - Nghệ Thuật Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Đã bán 398
125.400 ₫
-30%
Sách - Dẫn dắt người dùng
Sách - Dẫn dắt người dùng
Đã bán 24
65.340 ₫
Bí Quyết Tuyển Dụng & Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản)
Bí Quyết Tuyển Dụng & Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản)
59.160 ₫
Chọn đúng người vào đúng việc: Tuyển dụng và phát triển nhân lực dựa trên sở trường (Strengths-Based Recruitment and Development) - Tác giả: Sally Bibb
Chọn đúng người vào đúng việc: Tuyển dụng và phát triển nhân lực dựa trên sở trường (Strengths-Based Recruitment and Development) - Tác giả: Sally Bibb
Đã bán 1
84.000 ₫
-30%
Combo Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản) + Đắc Nhân Tâm
Combo Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản) + Đắc Nhân Tâm
Đã bán 3
154.000 ₫
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
Cẩm Nang Thực Hành Tuyển Dụng
Đã bán 299
64.350 ₫
-35%
Từ Điển" Sử Dụng Loài Người "
Từ Điển" Sử Dụng Loài Người "
Đã bán 543
76.000 ₫
-10%
Giá hội viên TikiNOW: 68.400 ₫
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
Đã bán 315
61.800 ₫
-31%
Chọn Đúng Người Vào Đúng Việc
Chọn Đúng Người Vào Đúng Việc
Đã bán 106
78.600 ₫
-35%
Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm
Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm
Đã bán 198
83.850 ₫
-35%
Combo Sách : Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng + Ông Chủ Nghèo Khó Hay Nhân Viên Giàu Khó
Combo Sách : Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng + Ông Chủ Nghèo Khó Hay Nhân Viên Giàu Khó
Đã bán 1
229.000 ₫
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
Tuyệt Chiêu Tuyển Dụng
84.000 ₫
Thật Đơn Giản - Phỏng Vấn Tuyển Dụng (Tái Bản 2018)
Thật Đơn Giản - Phỏng Vấn Tuyển Dụng (Tái Bản 2018)
Đã bán 166
57.850 ₫
-35%
Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng
Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng
Đã bán 4
103.550 ₫
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản)
Đã bán 3
69.000 ₫
Combo Tiến Đến Vị Trí Mơ Ước:  Vượt Qua Thử Thách Trong Phỏng Vấn Tuyển Dụng + Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng
Combo Tiến Đến Vị Trí Mơ Ước: Vượt Qua Thử Thách Trong Phỏng Vấn Tuyển Dụng + Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng
Đã bán 1
145.600 ₫
-30%
Sách kỹ năng - Tiền Khôn Tiền Dại ở Tay Người Dùng
Sách kỹ năng - Tiền Khôn Tiền Dại ở Tay Người Dùng
Đã bán 4
59.500 ₫
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Ferdinand Magenllan Là Ai? (Tặng kèm Tickbook)
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Ferdinand Magenllan Là Ai? (Tặng kèm Tickbook)
Đã bán 3
34.300 ₫
-30%
Bí Quyết Dùng Người
Bí Quyết Dùng Người
Đã bán 1
63.750 ₫
-15%
Combo Sách Kinh Tế Hấp Dẫn: Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp + Nhân Viên Sáng Giá Nhất – Chiến Thắng Trong Tuyển Dụng Không Lo Thất Sủng (Cẩm Nang, Kỹ Năng Áp Dụng Trong Công Việc)
Combo Sách Kinh Tế Hấp Dẫn: Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp + Nhân Viên Sáng Giá Nhất – Chiến Thắng Trong Tuyển Dụng Không Lo Thất Sủng (Cẩm Nang, Kỹ Năng Áp Dụng Trong Công Việc)
83.502 ₫
Đừng Cố Làm Người Tốt Trong Mắt Tất Cả Mọi Người
Đừng Cố Làm Người Tốt Trong Mắt Tất Cả Mọi Người
Đã bán 195
99.000 ₫
-8%
Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng; Tặng Kèm BookMark
Nghệ Thuật Thôi Miên Nhà Tuyển Dụng; Tặng Kèm BookMark
Đã bán 3
76.300 ₫
-30%
Biết Người, Dùng Người, Quản Người
Biết Người, Dùng Người, Quản Người
Đã bán 36
97.000 ₫
Vượt Qua Thử Thách Trong Phỏng Vấn Tuyển Dụng (Tái Bản 2018)
Vượt Qua Thử Thách Trong Phỏng Vấn Tuyển Dụng (Tái Bản 2018)
Đã bán 92
64.350 ₫
-35%
SÁCH - Chọn đúng người vào đúng việc, Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc (Bộ)
SÁCH - Chọn đúng người vào đúng việc, Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc (Bộ)
Đã bán 6
182.000 ₫
-30%
Sách-bộ sách chân dung những người làm thay đổi thế giới-Neil Armstrong là ai?
Sách-bộ sách chân dung những người làm thay đổi thế giới-Neil Armstrong là ai?
49.000 ₫
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Cách Tạo Nội Dung Thao Túng Người Dùng + Khởi Nghiệp Táo Bạo
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Cách Tạo Nội Dung Thao Túng Người Dùng + Khởi Nghiệp Táo Bạo
Đã bán 1
339.000 ₫
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2019)
Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2019)
Đã bán 1
69.000 ₫
Mơ Ước Lớn – Thì Đừng Hành Động Như Người Tầm Thường(tặng bookmark kim loại mạ vàng)
Mơ Ước Lớn – Thì Đừng Hành Động Như Người Tầm Thường(tặng bookmark kim loại mạ vàng)
Đã bán 1
139.500 ₫
Không Đánh Mà Thắng - Chiến Lược Cạnh Tranh Lấy Nhỏ Thắng Lớn +  Nhân Viên Sáng Giá Nhất – Chiến Thắng Trong Tuyển Dụng Không Lo Thất Sủng
Không Đánh Mà Thắng - Chiến Lược Cạnh Tranh Lấy Nhỏ Thắng Lớn + Nhân Viên Sáng Giá Nhất – Chiến Thắng Trong Tuyển Dụng Không Lo Thất Sủng
145.000 ₫
Combo 2 cuốn sách:  Để Được Trọng Dụng & Đãi Ngộ + Làm việc trực tuyến quán xuyến tương lai
Combo 2 cuốn sách: Để Được Trọng Dụng & Đãi Ngộ + Làm việc trực tuyến quán xuyến tương lai
136.800 ₫
Sách - Tiền khôn - tiền dại ở tay người dùng
Sách - Tiền khôn - tiền dại ở tay người dùng
Đã bán 4
52.500 ₫
ombo Biết Người, Dùng Người, Quản Người (Bìa Cứng)+Đắc Nhân Tâm - Bản Dịch Gốc Từ Nguyễn Hiến Lê
SẮP CÓ HÀNG
ombo Biết Người, Dùng Người, Quản Người (Bìa Cứng)+Đắc Nhân Tâm - Bản Dịch Gốc Từ Nguyễn Hiến Lê
Đã bán 2
190.000 ₫
Sách: Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng - 36 Bí Quyết Để Chiếm Được Cảm Tình Của Người Khác - TSKN
Sách: Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng - 36 Bí Quyết Để Chiếm Được Cảm Tình Của Người Khác - TSKN
45.000 ₫
Chuẩn Bị Tốt Cho Cuộc Phỏng Vấn Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh (Kèm 1CD)
Chuẩn Bị Tốt Cho Cuộc Phỏng Vấn Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh (Kèm 1CD)
Đã bán 81
69.900 ₫
-19%
Tiền Khôn Tiền Dại Ở Tay Người Dùng
Tiền Khôn Tiền Dại Ở Tay Người Dùng
Đã bán 8
45.000 ₫
Sách - Nói nhiều không bằng nói đúng
Sách - Nói nhiều không bằng nói đúng
Đã bán 2
37.500 ₫
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Neil Armstrong Là Ai? (Quà tặng TickBook đặc biệt)
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Neil Armstrong Là Ai? (Quà tặng TickBook đặc biệt)
Đã bán 4
49.000 ₫
Combo Sách: Đừng Bán Khi Chưa Được Giá + Người Thành Công Không Bao Giờ Trì Hoãn
Combo Sách: Đừng Bán Khi Chưa Được Giá + Người Thành Công Không Bao Giờ Trì Hoãn
Đã bán 1
214.320 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào