Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `tư pháp quốc tế`:

1k+ kết quả

Freeship
Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam Về Chuyển Giao Người Bị Kết Án Phạt Tù Với Vấn Đề Đảm Bảo Quyền Con Người
Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam Về Chuyển Giao Người Bị Kết Án Phạt Tù Với Vấn Đề Đảm Bảo Quyền Con Người
55.000 ₫
Freeship
Hướng dẫn học và ôn tập Môn Tư Pháp Quốc Tế
Hướng dẫn học và ôn tập Môn Tư Pháp Quốc Tế
63.000 ₫
-30%
Chống Phân Biệt Đối Xử Từ Góc Độ Luật Nhân Quyền Quốc Tế Và Pháp Luật Quốc Gia
Chống Phân Biệt Đối Xử Từ Góc Độ Luật Nhân Quyền Quốc Tế Và Pháp Luật Quốc Gia
104.000 ₫
-31%
Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
(2)
58.000 ₫
Hướng Dẫn Học Và Ôn Tập Môn Tư Pháp Quốc Tế
Hướng Dẫn Học Và Ôn Tập Môn Tư Pháp Quốc Tế
62.000 ₫
-31%
Hoàng Sa Trường Sa Lãnh Thổ VN Nhìn Từ Công Pháp Quốc Tế
Hoàng Sa Trường Sa Lãnh Thổ VN Nhìn Từ Công Pháp Quốc Tế
64.000 ₫
-26%
Freeship
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(34)
198.000 ₫
-43%
Freeship
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
(2)
270.000 ₫
-29%
Freeship
Từ điển pháp luật Việt Nam
Từ điển pháp luật Việt Nam
(5)
300.000 ₫
-50%
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
(10)
135.000 ₫
-10%
Sự Bất Cân Xứng Về Sức Mạnh Và Các Mối Quan Hệ Quốc Tế (Sách Tham Khảo)
Sự Bất Cân Xứng Về Sức Mạnh Và Các Mối Quan Hệ Quốc Tế (Sách Tham Khảo)
(2)
163.800 ₫
-16%
101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)
101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)
100.000 ₫
-5%
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
(2)
180.000 ₫
-22%
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
(3)
221.000 ₫
-44%
Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển
Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển
(11)
110.000 ₫
-8%
Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư
Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư
(10)
211.500 ₫
-9%
Freeship
Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế
Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế
(7)
81.000 ₫
-10%
Freeship
Pháp Luật Dân Sự kinh Tế Và Thực Tiễn Xét Xử ( Tập 1 )
Pháp Luật Dân Sự kinh Tế Và Thực Tiễn Xét Xử ( Tập 1 )
(5)
210.000 ₫
Tư Tưởng Triết Học Trung Quốc
Tư Tưởng Triết Học Trung Quốc
(12)
50.700 ₫
-18%
Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong Phát Triển Kinh Tế Và Xã Hội Ở Một Số Quốc Gia Trong Liên Minh Châu Âu (Sách Chuyên Khảo)
Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong Phát Triển Kinh Tế Và Xã Hội Ở Một Số Quốc Gia Trong Liên Minh Châu Âu (Sách Chuyên Khảo)
(1)
55.000 ₫
-5%
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
(2)
54.800 ₫
-16%
Freeship
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất
(3)
210.000 ₫
-47%
Cẩm Nang Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Cẩm Nang Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp
(2)
54.800 ₫
-6%
Freeship
Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai
Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai
(5)
245.000 ₫
-30%
101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Nhà Ở
101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Nhà Ở
(6)
90.700 ₫
-21%
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
(1)
244.800 ₫
-38%
Đặc Khu Kinh Tế Và Con Đường Trung Quốc (Sách Tham Khảo)
Đặc Khu Kinh Tế Và Con Đường Trung Quốc (Sách Tham Khảo)
262.000 ₫
-20%
Freeship
Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Lao Động Từ Năm 2007 - 2018
Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Lao Động Từ Năm 2007 - 2018
260.000 ₫
-26%
Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
73.000 ₫
-4%
Giáo Trình Truyền Thông Và Quan Hệ Quốc Tế
Giáo Trình Truyền Thông Và Quan Hệ Quốc Tế
102.278 ₫
-18%
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế – Tóm Tắt Và Bình Luận
Phán Quyết Điển Hình Của Cơ Quan Tài Phán Quốc Tế – Tóm Tắt Và Bình Luận
97.000 ₫
-19%
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020
(2)
279.900 ₫
-40%
Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
60.000 ₫
-14%
Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế (Dành cho hệ đại học và sau đại học)
Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế (Dành cho hệ đại học và sau đại học)
(12)
102.000 ₫
-15%
Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch
Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch
(3)
244.800 ₫
-38%
Cơ Chế Thực Hiện Điều Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người (Sách Chuyên Khảo)
Cơ Chế Thực Hiện Điều Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người (Sách Chuyên Khảo)
107.980 ₫
-26%
Freeship
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật
(2)
200.000 ₫
-11%
Freeship
Sổ tay pháp luật đất đai - Những quy định mới được sửa dổi bổ sung về quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ ngày 01-01-2019
Sổ tay pháp luật đất đai - Những quy định mới được sửa dổi bổ sung về quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ ngày 01-01-2019
260.000 ₫
-26%
Freeship
HỆ THỐNG ÁN LỆ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
HỆ THỐNG ÁN LỆ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(1)
270.000 ₫
-25%
Pháp Luật Quốc Tế Về Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Biển Và Thực Tiễn Của Việt Nam
Pháp Luật Quốc Tế Về Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Biển Và Thực Tiễn Của Việt Nam
(1)
107.990 ₫
-26%
Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp
Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp
67.900 ₫
-9%
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước
282.800 ₫
-19%
Bảo Vệ Thường Dân Trong Luật Nhân Đạo Quốc Tế - Một Số Vấn Đề Pháp Lý Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
Bảo Vệ Thường Dân Trong Luật Nhân Đạo Quốc Tế - Một Số Vấn Đề Pháp Lý Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)
67.000 ₫
-16%
Những Biến Đổi Văn Hóa Dòng Họ Người Việt Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế (Nghiên Cứu Trường Hợp Dòng Họ Ở Thịnh Liệt - Hà Nội)
Những Biến Đổi Văn Hóa Dòng Họ Người Việt Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế (Nghiên Cứu Trường Hợp Dòng Họ Ở Thịnh Liệt - Hà Nội)
(1)
65.000 ₫
-10%
Kinh Tế Ấn Độ Tiến Trình Tự Lực, Tự Cường
Kinh Tế Ấn Độ Tiến Trình Tự Lực, Tự Cường
(2)
115.200 ₫
-21%
Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013
Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013
73.500 ₫
-25%
Freeship
Tư bản: phê phán khoa kinh tế chính trị (tập thứ ba) – quyển III: toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (Phần thứ hai: Chương XXIX – LII)
Tư bản: phê phán khoa kinh tế chính trị (tập thứ ba) – quyển III: toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (Phần thứ hai: Chương XXIX – LII)
(1)
245.000 ₫
Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế
Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế
(1)
60.000 ₫
-5%