Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `thị trường nhà nước và người dân`

Thị Trường, Nhà Nước Và Người Dân: Kinh Tế Học Về Chính Sách Công

Đã bán 26
229.000 ₫

Thị Trường, Nhà Nước Và Người Dân - Kinh Tế Học Về Chính Sách Công

Đã bán 3
231.000 ₫

THỊ TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN: Kinh tế học về chính sách công - Daine Coyle - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Đã bán 9
239.000 ₫

Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)

Đã bán 16
64.600 ₫

Giáo Trình Lí Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Đã bán 6
129.000 ₫

Atatürk: Người Khai Sinh Nhà Nước Thổ Nhĩ Kỳ Hiện Đại

Đã bán 37
224.250 ₫

Người Nông Dân Châu Thổ Bắc Kỳ

Đã bán 583
136.900 ₫
-26%

Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán 35
65.000 ₫

Nhà Nước Và Pháp Luật Triều Hậu Lê Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người

Đã bán 10
98.000 ₫
-7%

Bảo Hiểm Xã Hội Cho Người Nông Dân Ở Một Số Nước Châu Âu - Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 2
85.000 ₫

Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Tập 2

326.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Người Anh Hùng Của Dân Tộc

Đã bán 13
250.000 ₫

Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Tái Bản Lần Thứ Ba Có Sửa Chữa, Bổ Sung)

Đã bán 2
255.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Hoạt Động Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước

Đã bán 8
276.500 ₫
-30%

Chính Sách Ưu Đãi Người Có Công Và Công Tác Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay

215.000 ₫
-17%

Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Nước Ta - Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 10
29.000 ₫

Nghiệp Vụ Kế Toán Nhà Nước Và Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 27
240.000 ₫

Nhà nước Khởi tạo: Giải những huyền thoại về vai trò của nhà nước và khu vực tư nhân

Đã bán 94
118.000 ₫
-26%

Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 5
174.000 ₫

Một Số Vấn Đề Lý Luận - Thực Tiễn Cấp Thiết Liên Quan Trực Tiếp Đến Đổi Mới Nội Dung , Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Và Quản Lý Của Nhà Nước

330.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Pháp Luật Tiêu Chuẩn, Định Mức Và Quy Trình Mua Sắm, Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Đã bán 2
276.500 ₫
-30%

ANH EM NHÀ KARAMAZOV + TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT + LŨ NGƯỜI QUỶ ÁM

Đã bán 17
300.000 ₫

Giáo Trình Đại Cương Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Đã bán 39
125.000 ₫

Các Lý Thuyết, Mô Hình, Cách Tiếp Cận Về Quản Trị Nhà Nước Và Phòng, Chống Tham Nhũng

Đã bán 14
228.000 ₫
-9%

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức Và Người Lao Động

Đã bán 3
219.000 ₫
-18%

Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Đã bán 23
106.000 ₫

Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng, học viện hành chính)

Đã bán 5
50.000 ₫

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước 2021 -2022

Đã bán 14
233.000 ₫
-10%
GIAO TRONG NGÀY

Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng

Đã bán 20
245.000 ₫
-30%

Lịch Sử Đô Thị Việt Nam Từ Nhà Nước Văn Lang Đến Nay

Đã bán 13
187.200 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Luật Kế Toán - Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán

Đã bán 1
250.000 ₫

Hỏi - Đáp Về Bán, Giao Và Chuyển Giao Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước

Đã bán 1
37.000 ₫

Tuyển Tập 37 Án Lệ Và Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Kinh Tế, Lao Động

220.000 ₫
-17%

Màng lọc RO thay cho máy lọc nước Kangaroo, karofi và các máy trên thị trường tặng kèm but TDS - Chính hãng

Đã bán 14
351.000 ₫
-10%

Charlie Munger – Nhà Đầu Tư Thông Minh Trên Thị Trường Chứng Khoán

Đã bán 20
83.400 ₫
-40%

Công An Nhân Dân Việt Nam Với Tác Phẩm Tư Cách Người Công An Cách Mệnh Của Hồ Chí Minh

Đã bán 8
70.000 ₫

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Quyển 2)

Đã bán 4
77.900 ₫

Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại

Đã bán 17
80.000 ₫

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 25
203.000 ₫

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

Đã bán 990
175.000 ₫

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Quyển 1)

Đã bán 5
63.960 ₫

Giáo trình Lý luận về Nhà Nước và Pháp Luật (Tái bản lần thứ năm, có sửa chữa, bổ Sung)

Đã bán 1
229.000 ₫
-10%

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Đã bán 33
230.000 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 24
63.000 ₫

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Đã bán 59
46.500 ₫

Nước Nga Dưới Sự Lãnh Đạo Của Putin: Kinh Tế, Quốc Phòng Và Chính Sách Đối Ngoại

Đã bán 6
368.180 ₫

Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

Đã bán 31
182.000 ₫
-2%

Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

Đã bán 20
134.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào