Sét sản phẩm này có trang bị khóa tsa không tiki

Các câu trả lời

0

Thích

Minh. Phung Vu Uyen

Chào bạn, sản phẩm được đảm bảo bằng khóa mật khẩu 3 số và khóa USA bạn nhé.

Thích