Sản phẩm này là mới đúng o ạ

Các câu trả lời

0

Thích

Huy. Le Thi Kim

Chào bạn, sản phẩm giao hàng đến còn nguyên kiện từ nhà cung cấp bạn yên tâm nhé.

Thích