Đăng Nhập / Đăng Ký

So sánh giá Bộ 4 Cuốn "Binh Pháp" Cho Doanh Nghiệp : Testing Business Ideas - Kiểm Chứng Ý Tưởng Kinh Doanh + Business Model Generation - Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Value Proposition Design - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị + The Invincible Company - Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại

Bộ 4 Cuốn "Binh Pháp" Cho Doanh Nghiệp : Testing Business Ideas - Kiểm Chứng Ý Tưởng Kinh Doanh +  Business Model Generation - Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Value Proposition Design - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị + The Invincible Company - Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại
865.200 ₫
1.236.000 ₫
-30%
Danh Sách Nhà Bán
Sắp xếp:
865.200 ₫
price-badge
add-on
5 mã giảm giá
865.200 ₫
price-badge
add-on
4 mã giảm giá
865.200 ₫
price-badge
add-on
4 mã giảm giá
865.200 ₫
price-badge
add-on
3 mã giảm giá
927.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
927.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
927.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
927.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
956.800 ₫
add-on
5 mã giảm giá
1.084.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
1.129.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
1.141.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá
1.196.000 ₫
add-on
2 mã giảm giá