Đăng Nhập / Đăng Ký

So sánh giá Bộ 4 Cuốn "Binh Pháp" Cho Doanh Nghiệp : Testing Business Ideas - Kiểm Chứng Ý Tưởng Kinh Doanh + Business Model Generation - Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Value Proposition Design - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị + The Invincible Company - Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại

Bộ 4 Cuốn "Binh Pháp" Cho Doanh Nghiệp : Testing Business Ideas - Kiểm Chứng Ý Tưởng Kinh Doanh +  Business Model Generation - Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Value Proposition Design - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị + The Invincible Company - Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại
777.400 ₫
1.196.000 ₫
-35%
Danh Sách Nhà Bán
Sắp xếp:
777.399 ₫
price-badge
add-on
8 mã giảm giá
777.400 ₫
add-on
10 mã giảm giá
837.200 ₫
add-on
9 mã giảm giá
837.200 ₫
add-on
10 mã giảm giá
837.200 ₫
add-on
9 mã giảm giá
1.084.000 ₫
add-on
8 mã giảm giá
1.101.000 ₫
add-on
8 mã giảm giá
1.196.000 ₫
add-on
8 mã giảm giá