So sánh giá Cân điện tử kỹ thuật 2 số lẻ, Shinko GS 3200g/0.01g độ nhạy cao dùng cân vàng, mủ cao su, hóa chất, thí nghiệm

Cân điện tử kỹ thuật 2 số lẻ, Shinko GS 3200g/0.01g độ nhạy cao dùng cân vàng, mủ cao su, hóa chất, thí nghiệm
4.500.000 ₫