Cho e biết thành phần chi tiết của son này được không ạ ?

Các câu trả lời

0

Thích

Thanh. Huynh Ngoc Lan

Chào bạn, bạn vui lòng tham khảo hình ảnh mặt sau sản phẩm để biết thông tin thành phần sản phẩm nhé.

Thích