Đăng Nhập / Đăng Ký

Thiết Bị Lưu Trữ Qua Mạng NAS:

53 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Freeship
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT - Hàng Chính Hãng
(9)
4.200.000 ₫
-7%
Freeship
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS220+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS220+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
(4)
8.590.000 ₫
-10%
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS220j - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS220j - Hàng chính hãng
5.000.000 ₫
-11%
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420j - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420j - Hàng chính hãng
8.900.000 ₫
-3%
Trả góp
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS218+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS218+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
(7)
7.790.000 ₫
-14%
Trả góp
Freeship
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS920+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS920+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
(1)
14.850.000 ₫
-11%
Freeship
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS720+ - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS720+ - Hàng Chính Hãng
(1)
12.400.000 ₫
-6%
Trả góp
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS218+ - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS218+ - Hàng chính hãng
(1)
8.900.000 ₫
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
(1)
8.590.000 ₫
-32%
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 6GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 6GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
9.590.000 ₫
-30%
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+  & 2 x Seagate HDD ST2000VN004 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+ & 2 x Seagate HDD ST2000VN004 (Hàng chính hãng)
13.300.000 ₫
-1%
Trả góp
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS418 (Đen) - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS418 (Đen) - Hàng chính hãng
11.500.000 ₫
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng RackStation RS1219+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng RackStation RS1219+ - Hàng Nhập Khẩu
29.800.000 ₫
-4%
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 4GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 4GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
11.290.000 ₫
-38%
Freeship
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS418 (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS418 (Đen) - Hàng Chính Hãng
11.500.000 ₫
-1%
Ổ Cứng SSD Lenovo Dòng Lightning Shark SL700 120GB SATA3
Ổ Cứng SSD Lenovo Dòng Lightning Shark SL700 120GB SATA3
647.000 ₫
-16%
Hàng quốc tế
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS220j - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS220j - Hàng Nhập Khẩu
5.100.000 ₫
-6%
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+ & 2 x Seagate HDD ST4000VN008 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+ & 2 x Seagate HDD ST4000VN008 (Hàng chính hãng)
15.880.000 ₫
-1%
Trả góp
Freeship
Promise Apollo Cloud 2 Duo 8TB Private Cloud Storage, HDD included RAID 0/1 - Hàng chính hãng
Promise Apollo Cloud 2 Duo 8TB Private Cloud Storage, HDD included RAID 0/1 - Hàng chính hãng
10.530.000 ₫
-10%
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+  & 2 x Seagate HDD ST3000VN007 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220+ & 2 x Seagate HDD ST3000VN007 (Hàng chính hãng)
14.700.000 ₫
-2%
Trả góp
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS918+ - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS918+ - Hàng chính hãng
15.300.000 ₫
-1%
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 8GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 8GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
11.190.000 ₫
-17%
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 4GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 4GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
10.190.000 ₫
-18%
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j  & 2 x Seagate HDD ST4000VN008 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j & 2 x Seagate HDD ST4000VN008 (Hàng chính hãng)
(1)
12.180.000 ₫
-3%
Trả góp
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j  & 2 x Seagate HDD ST2000VN004 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j & 2 x Seagate HDD ST2000VN004 (Hàng chính hãng)
9.600.000 ₫
-4%
Trả góp
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Asustor AS5304T - hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Asustor AS5304T - hàng chính hãng
15.487.000 ₫
-3%
Freeship
Thiết bị lưu trữ NAS 5-Bay Synology DS1520+ - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 5-Bay Synology DS1520+ - Hàng Chính Hãng
20.370.000 ₫
-0%
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Asustor AS1002T - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Asustor AS1002T - Hàng Chính Hãng
5.236.000 ₫
-0%
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420+ - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420+ - Hàng chính hãng
14.050.000 ₫
-1%
Freeship
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Synology DS418 - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Synology DS418 - Hàng Chính Hãng
11.400.000 ₫
-5%
Freeship
Promise Apollo Cloud 2TB Personal Cloud Storage (HDD Included) - Hàng chính hãng
Promise Apollo Cloud 2TB Personal Cloud Storage (HDD Included) - Hàng chính hãng
4.680.000 ₫
-10%
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 4GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 4GB, 5 HDD bays - Hàng chính hãng
9.190.000 ₫
-31%
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j  & 2 x Seagate HDD ST3000VN007 (Hàng chính hãng)
Combo: Thiết bị lưu trữ qua mạng DS220j & 2 x Seagate HDD ST3000VN007 (Hàng chính hãng)
11.000.000 ₫
-4%
Trả góp
Freeship
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus32 R6 24TB thunderbolt 3/USB 3.2 GEN2 Raid (6 x 4TB) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus32 R6 24TB thunderbolt 3/USB 3.2 GEN2 Raid (6 x 4TB) – Hàng chính hãng
59.900.000 ₫
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS1819+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS1819+ - Hàng Nhập Khẩu
26.800.000 ₫
-5%
Freeship
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RD - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RD - Hàng Chính Hãng
20.106.000 ₫
-34%
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
12.290.000 ₫
-37%
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 6GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 6GB RAM, 4 HDD bays - Hàng chính hãng
10.790.000 ₫
-18%
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 6GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 6GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hàng chính hãng
11.890.000 ₫
-37%
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS918+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS918+ - Hàng Nhập Khẩu
14.800.000 ₫
-3%
Freeship
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 12TB thunderbolt 3 Raid (4 x 3TB) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 12TB thunderbolt 3 Raid (4 x 3TB) – Hàng chính hãng
33.900.000 ₫
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS718+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS718+ - Hàng Nhập Khẩu
12.100.000 ₫
-2%
Freeship
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R6 24TB thunderbolt 3 Raid (6 x 4TB)– Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R6 24TB thunderbolt 3 Raid (6 x 4TB)– Hàng chính hãng
53.910.000 ₫
-10%
Freeship
Thiết bị lưu trữ RackStation RS820RP+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ RackStation RS820RP+ - Hàng Nhập Khẩu
37.300.000 ₫
-3%
Freeship
 Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus32 R4 16TB thunderbolt 3/USB 3.2 GEN2 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus32 R4 16TB thunderbolt 3/USB 3.2 GEN2 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
39.100.000 ₫
Freeship
Promise Apollo Cloud 2 Duo 4TB Private Cloud Storage, HDD included RAID 0/1 - Hàng chính hãng
Promise Apollo Cloud 2 Duo 4TB Private Cloud Storage, HDD included RAID 0/1 - Hàng chính hãng
8.640.000 ₫
-10%
Freeship
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 16TB  thunderbolt 3 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 16TB thunderbolt 3 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
39.100.000 ₫
Freeship
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS1618+ - Hàng Nhập Khẩu
Thiết bị lưu trữ qua mạng DiskStation DS1618+ - Hàng Nhập Khẩu
23.000.000 ₫
-8%