Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
89.000 ₫
-32%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
Đã bán 1000+
115.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
109.000 ₫
-22%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
Đã bán 1000+
78.000 ₫
-48%
[Chỉ giao HCM] -  Cánh gà khúc giữa - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Cánh gà khúc giữa - 1kg
Đã bán 946
150.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
Đã bán 657
100.000 ₫
-9%
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
Đã bán 1000+
65.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
Đã bán 679
67.000 ₫
-33%
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Đã bán 419
110.000 ₫
-21%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
Đã bán 366
80.000 ₫
-56%
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 506
120.000 ₫
-20%
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
Đã bán 364
165.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
Đã bán 276
100.000 ₫
-47%
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
Đã bán 675
78.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
Đã bán 292
100.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Gà Thả Vườn Nguyên Con 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Gà Thả Vườn Nguyên Con 1kg
Đã bán 232
129.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM]-2 Gà Thả Vườn Nguyên Con 1KG
[Chỉ Giao HCM]-2 Gà Thả Vườn Nguyên Con 1KG
Đã bán 164
249.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Mề gà Brazil 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Mề gà Brazil 1kg
Đã bán 182
99.000 ₫
-45%
Cánh Gà Khúc Giữa-1Kg
Cánh Gà Khúc Giữa-1Kg
Đã bán 185
185.000 ₫
-29%
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Cánh gà (khay 650gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Cánh gà (khay 650gram)
Đã bán 398
76.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Má đùi (khay 650gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Má đùi (khay 650gram)
Đã bán 334
67.000 ₫
-16%
[Chỉ bán HCM] - Cánh gà khúc giữa - Chicken wing - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Cánh gà khúc giữa - Chicken wing - 500gram
Đã bán 192
78.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà 1kg
Đã bán 109
95.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Ức gà (khay 650gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Ức gà (khay 650gram)
Đã bán 409
64.600 ₫
-13%
[Chỉ giao HN] - Cánh Gà Khúc Giữa Khay 1Kg Hút Chân Không
[Chỉ giao HN] - Cánh Gà Khúc Giữa Khay 1Kg Hút Chân Không
Đã bán 104
128.000 ₫
-36%
[Chỉ bán HCM] - Đùi Gà Góc Tư - Leg Quarter - 600gram
[Chỉ bán HCM] - Đùi Gà Góc Tư - Leg Quarter - 600gram
Đã bán 193
78.000 ₫
-20%
Đùi Tỏi Gà -1Kg
Đùi Tỏi Gà -1Kg
Đã bán 196
155.000 ₫
-35%
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Đùi tỏi gà (khay 650gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Đùi tỏi gà (khay 650gram)
Đã bán 222
80.000 ₫
-8%
Đùi Gà Góc Tư-1Kg
Đùi Gà Góc Tư-1Kg
Đã bán 138
135.000 ₫
-43%
[Chỉ bán HCM] - Sụn Ức Gà Mỹ - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Sụn Ức Gà Mỹ - 500gram
Đã bán 138
90.000 ₫
-17%
Gà ta Thảo Mộc Tiên Phước (1,1kg/con)
Gà ta Thảo Mộc Tiên Phước (1,1kg/con)
Đã bán 86
318.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương  - Thai Lan - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - Thai Lan - 500gram
Đã bán 103
65.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Giữa CP (Hàng Tươi) - Gói 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Giữa CP (Hàng Tươi) - Gói 1kg
Đã bán 32
180.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Gà Ri Tươi Mạnh Hoạch Đã Mổ Và Làm Sạch Lông
[Chỉ giao HN] - Gà Ri Tươi Mạnh Hoạch Đã Mổ Và Làm Sạch Lông
Đã bán 43
249.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
Đã bán 216
11.000 ₫
-2%
[ Chỉ giao HN]-Gà đồi Sóc Sơn sơ chế làm sạch - 1kg
[ Chỉ giao HN]-Gà đồi Sóc Sơn sơ chế làm sạch - 1kg
Đã bán 21
172.000 ₫
-21%
[Chỉ giao HN] Cánh Gà Góc Khay 500g
[Chỉ giao HN] Cánh Gà Góc Khay 500g
Đã bán 49
25.000 ₫
-11%
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
Đã bán 78
11.000 ₫
-2%
[Chỉ giao HN] Má đùi gà tươi CP Foods 500gr/khay
[Chỉ giao HN] Má đùi gà tươi CP Foods 500gr/khay
Đã bán 49
39.000 ₫
-13%
Đùi bẹ gà công nghiệp 1kg
Đùi bẹ gà công nghiệp 1kg
Đã bán 21
60.000 ₫
-8%
Đùi gà tỏi (1kg) - NewincoFood
Đùi gà tỏi (1kg) - NewincoFood
Đã bán 36
125.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao Hà Nội] -Cánh gà khúc giữa- 1kg hút chân không
[Chỉ Giao Hà Nội] -Cánh gà khúc giữa- 1kg hút chân không
Đã bán 13
90.000 ₫
-14%
Ức Gà Phile Đông Lạnh 1kg - Boneless Chicken Breast
Ức Gà Phile Đông Lạnh 1kg - Boneless Chicken Breast
Đã bán 14
130.000 ₫
-63%
[Chỉ giao HN] Ức phile A 500gr/khay
[Chỉ giao HN] Ức phile A 500gr/khay
Đã bán 47
44.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HN] ĐÙI TỎI GÀ Tiêu Chuẩn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ - 1kg
[Chỉ Giao HN] ĐÙI TỎI GÀ Tiêu Chuẩn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ - 1kg
Đã bán 36
72.000 ₫
-8%
[Chỉ giao HCM] ĐÙI GÀ - 1KG
[Chỉ giao HCM] ĐÙI GÀ - 1KG
Đã bán 21
172.000 ₫
-45%
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ KHÚC GIỮA [Loại được ưa chuộng nhất] - 1kg
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ KHÚC GIỮA [Loại được ưa chuộng nhất] - 1kg
Đã bán 28
115.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HCM] Má đùi gà công nghiệp - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Má đùi gà công nghiệp - 1kg
Đã bán 19
45.000 ₫
-18%