Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
172.800 ₫
-26%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ Heo Có Da DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ Heo Có Da DTP - 1KG
Đã bán 1000+
159.000 ₫
-12%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Sườn Non Heo NKP 1KG
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Sườn Non Heo NKP 1KG
Đã bán 1000+
145.000 ₫
-28%
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
160.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
Đã bán 1000+
80.000 ₫
-47%
[Chỉ giao HCM] Sườn Non Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Sườn Non Heo DTP - 1KG
Đã bán 1000+
169.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Thịt Heo Xay DTP - 500Gr
[Chỉ giao HCM] Thịt Heo Xay DTP - 500Gr
94.999 ₫
-37%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
170.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Cốt Lết Heo cắt lát DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cốt Lết Heo cắt lát DTP - 1KG
148.999 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
60.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Nạc Đùi Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc Đùi Heo DTP - 1KG
161.999 ₫
-26%
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Khoanh giò heo đã cắt khúc NKP 1kg
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Khoanh giò heo đã cắt khúc NKP 1kg
Đã bán 1000+
95.000 ₫
-41%
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo DTP - 1KG
Đã bán 843
99.000 ₫
-34%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - CỐT LẾCH HEO CẮT ĐÔNG LẠNH NKP 1kg
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - CỐT LẾCH HEO CẮT ĐÔNG LẠNH NKP 1kg
Đã bán 1000+
120.000 ₫
-33%
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 752
180.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
Đã bán 395
180.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
139.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 626
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Sườn heo que Đức NKP
[Chỉ Giao Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp] - Sườn heo que Đức NKP
Đã bán 878
60.000 ₫
-50%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Chân Giò Heo cắt khoanh DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Chân Giò Heo cắt khoanh DTP - 1KG
Đã bán 512
99.000 ₫
-1%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Nạc dăm 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Nạc dăm 1kg
Đã bán 476
156.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 404
160.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 427
50.000 ₫
Xương ức heo
Xương ức heo
Đã bán 300
55.000 ₫
-50%
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 266
100.000 ₫
Dựng heo 500g
Dựng heo 500g
Đã bán 343
50.000 ₫
-50%
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
Đã bán 268
180.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Bắp giò heo trước pork front hock 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Bắp giò heo trước pork front hock 1kg
Đã bán 166
120.000 ₫
-52%
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
Đã bán 222
77.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 441
159.000 ₫
-6%
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo Cắt Khoanh DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo Cắt Khoanh DTP - 1KG
Đã bán 168
115.000 ₫
-28%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ba Rọi Heo 500g
Ba Rọi Heo 500g
Đã bán 331
90.000 ₫
-55%
[Chỉ Giao HCM] - Tim heo pork heart 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tim heo pork heart 1kg
Đã bán 150
100.000 ₫
-15%
[Chỉ giao HCM] Nạc Dăm Heo Brazil - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc Dăm Heo Brazil - 1KG
Đã bán 239
180.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
Đã bán 158
115.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Hộp sườn 1kg luôn nước ướp
[Chỉ Giao HCM] - Hộp sườn 1kg luôn nước ướp
Đã bán 170
190.000 ₫
-4%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 151
130.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HCM] - Tai heo pork ear 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tai heo pork ear 1kg
Đã bán 114
120.000 ₫
-45%
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Đã bán 255
80.000 ₫
-47%
Sườn Già Heo 500g
Sườn Già Heo 500g
Đã bán 146
80.000 ₫
-60%
Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
Đã bán 114
161.700 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Xương ống heo femur bone
[Chỉ Giao HCM] - Xương ống heo femur bone
Đã bán 143
50.000 ₫
 {Chỉ giao HCM} –  Ba rọi Nga có da  –  1kg
{Chỉ giao HCM} – Ba rọi Nga có da – 1kg
Đã bán 135
160.000 ₫
-20%
Sườn cốt lết ướp sẵn- 1kg
Sườn cốt lết ướp sẵn- 1kg
Đã bán 68
220.000 ₫
-12%
[Chỉ giao HCM] - NẠC ĐÙI HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Cắt khối túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - NẠC ĐÙI HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Cắt khối túi 1kg
Đã bán 124
150.000 ₫
-6%
{Chỉ giao HCM} –  Thăn heo Nga  – 500 gram
{Chỉ giao HCM} – Thăn heo Nga – 500 gram
Đã bán 177
78.000 ₫
-29%
Vú Bò Sữa Ướp Sẵn
Vú Bò Sữa Ướp Sẵn
Đã bán 56
199.000 ₫