Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Ba chỉ heo có da - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Ba chỉ heo có da - 1kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
160.000 ₫
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 920
230.000 ₫
-15%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 932
180.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
Đã bán 806
90.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 880
60.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
139.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 610
180.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 407
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 470
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 1000+
125.000 ₫
-14%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 325
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 334
139.000 ₫
-25%
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 450
269.000 ₫
-12%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
Đã bán 123
350.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
Đã bán 275
179.000 ₫
-27%
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
Đã bán 369
125.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
Đã bán 153
77.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 250
159.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
Đã bán 160
165.000 ₫
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 273
280.000 ₫
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
Đã bán 109
380.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 202
339.000 ₫
-2%
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
Đã bán 336
72.000 ₫
-20%
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
Đã bán 118
115.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
Đã bán 115
149.000 ₫
-12%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
Đã bán 72
690.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
Đã bán 125
139.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 103
130.000 ₫
-19%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
Đã bán 136
180.000 ₫
-23%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 117
270.000 ₫
-4%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
Đã bán 71
350.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
Đã bán 74
230.000 ₫
-4%
Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
Đã bán 75
177.100 ₫
Sườn cốt lết ướp sẵn- 1kg
Sườn cốt lết ướp sẵn- 1kg
Đã bán 60
220.000 ₫
-12%
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Đã bán 190
395.000 ₫
-1%
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Đã bán 203
288.000 ₫
-10%
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 181
120.000 ₫
-20%
[Chỉ giao HCM] - NẠC ĐÙI HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Cắt khối túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - NẠC ĐÙI HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Cắt khối túi 1kg
Đã bán 73
150.000 ₫
-6%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 143
280.000 ₫
Bắp Hoa Bò Mỹ
Bắp Hoa Bò Mỹ
Đã bán 268
398.000 ₫
-2%
[Chỉ giao HCM] - NẠM BỤNG TRÂU 106 - [Giao siêu tốc] - Cắt khối 1kg
[Chỉ giao HCM] - NẠM BỤNG TRÂU 106 - [Giao siêu tốc] - Cắt khối 1kg
Đã bán 62
145.000 ₫
-9%
Giò heo cắt khoanh đông lạnh 2,5cm
Giò heo cắt khoanh đông lạnh 2,5cm
Đã bán 41
128.800 ₫
Vú Bò Sữa Ướp Sẵn
Vú Bò Sữa Ướp Sẵn
Đã bán 52
199.000 ₫
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee Oval - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee Oval - 1kg
Đã bán 28
670.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Ba Rọi Heo Không Xương - Belly Boneless Pork - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ba Rọi Heo Không Xương - Belly Boneless Pork - 500gram
Đã bán 156
95.000 ₫
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 143
280.000 ₫
Sườn bẹ sốt Singapore
Sườn bẹ sốt Singapore
Đã bán 31
199.000 ₫