Đăng Nhập / Đăng Ký
Ba chỉ heo có da - 1kg
Ba chỉ heo có da - 1kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ba Rọi Rút Sườn - 1KG
Ba Rọi Rút Sườn - 1KG
Đã bán 1000+
135.000 ₫
-10%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
Đã bán 1000+
80.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-38%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
Đã bán 1000+
78.000 ₫
-48%
[Chỉ giao HCM] - Sườn heo que Đức NKP
[Chỉ giao HCM] - Sườn heo que Đức NKP
Đã bán 613
60.000 ₫
-50%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cánh Gà Giữa - 1KG
Cánh Gà Giữa - 1KG
Đã bán 689
110.000 ₫
-4%
Nạc Dăm Heo - 1KG
Nạc Dăm Heo - 1KG
Đã bán 712
130.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
Đã bán 894
85.000 ₫
-43%
Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 578
230.000 ₫
-15%
Cốt Lết Heo - 1KG
Cốt Lết Heo - 1KG
Đã bán 607
120.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 635
180.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 535
150.000 ₫
-6%
Sườn Sụn Heo - 1KG
Sườn Sụn Heo - 1KG
Đã bán 423
115.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
Đã bán 668
43.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - CỐT LẾCH HEO CẮT ĐÔNG LẠNH NKP 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CỐT LẾCH HEO CẮT ĐÔNG LẠNH NKP 1kg
Đã bán 1000+
120.000 ₫
-33%
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 405
150.000 ₫
-12%
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
Đã bán 413
80.000 ₫
-11%
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 251
130.000 ₫
-28%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 294
280.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 400
60.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 114
149.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
Đã bán 404
67.000 ₫
-33%
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
Đã bán 336
160.000 ₫
-27%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
Đã bán 326
100.000 ₫
-50%
[Chỉ Giao HCM] - Bắp Bò Úc Cắt Lát 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Bắp Bò Úc Cắt Lát 1kg
Đã bán 1000+
260.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
Đã bán 302
100.000 ₫
-44%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 234
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
Đã bán 323
55.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
Đã bán 255
99.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 303
180.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bắp Hoa Bò Mỹ
Bắp Hoa Bò Mỹ
Đã bán 164
209.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 1000+
125.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] - Thịt heo xay NKP 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Thịt heo xay NKP 1kg
Đã bán 217
145.000 ₫
-28%
Ba Rọi Heo 500g
Ba Rọi Heo 500g
Đã bán 258
90.000 ₫
-55%
[Chỉ Giao HCM] - 1KG Ba chỉ heo không da cắt lát
[Chỉ Giao HCM] - 1KG Ba chỉ heo không da cắt lát
Đã bán 241
140.000 ₫
-30%
Dựng heo 500g
Dựng heo 500g
Đã bán 290
50.000 ₫
-50%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 179
155.000 ₫
-6%
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Đã bán 220
99.000 ₫
-29%
[Chỉ Giao HCM] - Đuôi heo pork tail 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đuôi heo pork tail 1kg
Đã bán 212
120.000 ₫
Sườn Bẹ heo cao cấp
Sườn Bẹ heo cao cấp
Đã bán 218
130.000 ₫
-13%
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 156
184.000 ₫
-8%
Xương ức heo
Xương ức heo
Đã bán 214
55.000 ₫
-50%
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Đã bán 139
197.500 ₫
-1%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 186
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 84
120.000 ₫
-20%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
Đã bán 183
100.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
Đã bán 211
100.000 ₫
-47%