* Tặng 1 ví cho đơn hàng có 2 sản phẩm trở lên (áp dụng cho 50 đơn hàng đầu tiên bắt đầu từ ngày 15/03).