Đăng Nhập / Đăng Ký
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
Đã bán 363
25.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
Đã bán 6
127.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
Đã bán 55
70.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
Đã bán 19
72.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
Đã bán 13
62.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
Đã bán 11
85.500 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
Đã bán 3
93.000 ₫
Hải Nam Foods
NẤM MÈO NGUYÊN TAI
NẤM MÈO NGUYÊN TAI
Đã bán 88
72.000 ₫
NẤM MÈO THÁI SỢI
NẤM MÈO THÁI SỢI
Đã bán 74
38.000 ₫
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 16
61.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
Đã bán 10
98.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
Đã bán 5
89.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
Đã bán 35
48.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
Đã bán 6
94.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
Đã bán 12
125.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
Đã bán 11
105.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
Đã bán 2
87.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
Đã bán 5
106.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
Đã bán 7
160.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
Đã bán 2
43.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
Đã bán 2
159.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 13
47.000 ₫
TÔM KHÔ SIZE XL LOẠI 1 180G
TÔM KHÔ SIZE XL LOẠI 1 180G
Đã bán 4
345.000 ₫
BÁNH TRÁNG
BÁNH TRÁNG
Đã bán 30
27.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
115.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
Đã bán 48
78.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
Đã bán 13
109.000 ₫
Hải Nam Foods
BÁNH PHỞ KHÔ
BÁNH PHỞ KHÔ
Đã bán 52
30.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
Đã bán 2
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G
[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G
Đã bán 1
114.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
Đã bán 4
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
Đã bán 8
105.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G
Đã bán 2
215.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
Đã bán 5
110.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
134.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G
Đã bán 8
157.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
Đã bán 3
122.000 ₫
Hải Nam Foods

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào