Đăng Nhập / Đăng Ký
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG
Đã bán 361
25.000 ₫
Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421
Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421
Đã bán 2
116.900 ₫
BIG C THĂNG LONG
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
Đã bán 6
127.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
CÁ KÈO BIỂN RIM ME
Đã bán 55
70.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
[Chỉ Giao HCM] TÔM TẨM BỘT XÙ- 180G
Đã bán 19
72.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ ĐỔNG XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ ĐỔNG XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 29
197.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
Đã bán 8
522.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
Đã bán 1
435.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
Đã bán 13
62.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
Đã bán 11
85.500 ₫
Hải Nam Foods
TÉP SẤY GIÒN
TÉP SẤY GIÒN
Đã bán 71
48.000 ₫
NẤM MÈO THÁI SỢI
NẤM MÈO THÁI SỢI
Đã bán 74
38.000 ₫
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
Đã bán 32
91.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
Đã bán 3
93.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ CHỈ XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 16
61.000 ₫
NẤM MÈO NGUYÊN TAI
NẤM MÈO NGUYÊN TAI
Đã bán 88
37.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
Đã bán 5
75.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
Đã bán 2
64.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
Đã bán 2
149.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
Đã bán 5
89.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
Đã bán 35
48.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI TÂY- 300G
Đã bán 10
98.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
Đã bán 11
57.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] VẸM TRỤNG - 300G
[Chỉ Giao HCM] VẸM TRỤNG - 300G
Đã bán 4
80.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
Đã bán 10
93.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
Đã bán 2
87.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
Đã bán 2
159.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
Đã bán 7
160.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ TRÍCH XẺ TẨM NƯỚNG
Đã bán 13
47.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
115.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG
Đã bán 1
322.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
Đã bán 6
94.000 ₫
Hải Nam Foods
TÔM KHÔ SIZE XL LOẠI 1 180G
TÔM KHÔ SIZE XL LOẠI 1 180G
Đã bán 4
345.000 ₫
MỰC RIM ME
MỰC RIM ME
Đã bán 22
48.000 ₫
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
CÁ ĐÙ CHÁY TỎI
Đã bán 48
78.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
58.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
600.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
177.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
Đã bán 13
109.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
Đã bán 1
127.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] HÁ CẢO TÔM THỊT - 500G
Đã bán 8
105.000 ₫
Hải Nam Foods
BÁNH TRÁNG
BÁNH TRÁNG
Đã bán 30
27.000 ₫
BÁNH PHỞ KHÔ
BÁNH PHỞ KHÔ
Đã bán 52
30.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
Đã bán 1
172.000 ₫
Hải Nam Foods
CÁ CHAI XẺ TẨM ỚT NƯỚNG
CÁ CHAI XẺ TẨM ỚT NƯỚNG
163.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
Đã bán 2
129.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G
[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G
48.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
Đã bán 11
105.000 ₫
Hải Nam Foods

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào