Đăng Nhập / Đăng Ký
Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421
Cá thu HN cắt khúc 500g - 97421
Đã bán 1
116.900 ₫
GO! ĐÀ NẴNG
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXL - 300G
600.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XL - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XL - 100G
182.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXXL - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE XXXL - 300G
635.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE L - 100G
Đã bán 7
160.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE S - 100G
[Chỉ Giao HCM] TÔM KHÔ SIZE S - 100G
140.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ CHIÊN PHỒNG - 100G
110.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
[Chỉ Giao HCM] RONG NHO MUỐI (RONG NHO TÁCH NƯỚC) - 100G
Đã bán 1
58.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G
[Chỉ Giao HCM] HẢI SẢN BÁT BỬU - 300G
48.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
[Chỉ Giao HCM] BÓNG CÁ KHÔ - 150G
177.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NHỒI THỊT - 500G
Đã bán 2
149.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM- 500G
Đã bán 2
215.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G
[Chỉ Giao HCM] MỰC NANG TRÁI THÔNG - 250G
Đã bán 1
114.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT THỎI- 200G
Đã bán 5
110.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] VÂY CÁ HỒI - 500G
[Chỉ Giao HCM] VÂY CÁ HỒI - 500G
79.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG 1 NẮNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐỔNG 1 NẮNG - 500G
Đã bán 1
94.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 300G
Đã bán 2
159.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
[Chỉ Giao HCM] LẨU THÁI TOMYUM-600G
Đã bán 6
106.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI CẮT LÁT - 250G
Đã bán 4
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC TRỨNG - 500G
Đã bán 8
157.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] VẸM TRỤNG - 300G
[Chỉ Giao HCM] VẸM TRỤNG - 300G
Đã bán 4
80.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ THU CẮT KHÚC - 500G
Đã bán 2
138.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
[Chỉ Giao HCM] LẨU HẢI SẢN - 500G
Đã bán 8
94.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
[Chỉ Giao HCM] CÁ ĐÙ 1 NẮNG - 300G
Đã bán 5
75.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC LÁ 1 NẮNG -1KG
[Chỉ Giao HCM] MỰC LÁ 1 NẮNG -1KG
788.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
[Chỉ Giao HCM] NGHÊU LỤA - 500G
Đã bán 10
93.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM- 500G
Đã bán 1
172.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 60-80- 1KG
Đã bán 1
435.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 80-120- 1KG
Đã bán 1
322.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỐ CẮT KHÚC- 500G
107.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG FILLET 5-8CM- 400G
Đã bán 3
122.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒNG CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
134.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
[Chỉ Giao HCM] CÁ GÁY CẮT LÁT CÒN DA - 500G
Đã bán 6
115.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ HỒI FILLET -200G
Đã bán 14
125.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
[Chỉ Giao HCM] CÁ SABA NGUYÊN CON - 1KG
Đã bán 13
109.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
[Chỉ Giao HCM] ĐẦU MỰC ỐNG - 500G
Đã bán 11
85.500 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM- 500G
Đã bán 2
129.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
[Chỉ Giao HCM] HẢI NAM ĐỆ NHẤT LẨU (LẨU HẢI SẢN CHUA CAY)- 600G
Đã bán 12
105.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG TRẮNG NGUYÊN CON 20-25CM - 1KG
[Chỉ Giao HCM] MỰC ỐNG TRẮNG NGUYÊN CON 20-25CM - 1KG
300.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
[Chỉ Giao HCM] CỒI SÒ ĐIỆP 40-60- 1KG
Đã bán 8
522.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
[Chỉ Giao HCM] CÁ TRÍCH NGÂM GIẤM- 200G
Đã bán 2
64.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
[Chỉ Giao HCM] TÔM CUỘN KHOAI MÔN - 300G
Đã bán 3
93.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
[Chỉ Giao HCM] CHẢ GIÒ TÔM THỊT - 500G
Đã bán 1
127.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
[Chỉ Giao HCM] HOÀNH THÁNH TÔM THỊT - 360G
Đã bán 2
87.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
[Chỉ Giao HCM] TÔM VIÊN PHÔ MAI XÙ - 150G
Đã bán 15
62.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
[Chỉ Giao HCM] BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN - 480G
Đã bán 5
89.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
[Chỉ Giao HCM] GHẸ FARCI - 420G
Đã bán 6
127.000 ₫
Hải Nam Foods
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
[Chỉ Giao HCM] GYOZA NHÂN THỊT - 200G
Đã bán 4
43.000 ₫
Hải Nam Foods

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào