Đăng Nhập / Đăng Ký
Combo 4 Lays Vị Sườn Nướng BBQ 95g
Combo 4 Lays Vị Sườn Nướng BBQ 95g
Đã bán 437
76.700 ₫
-4%
Combo 4 Lays Vị Táo Biển Nori 95g
Combo 4 Lays Vị Táo Biển Nori 95g
Đã bán 350
80.000 ₫
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Thăn Bò Nướng Texas 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Thăn Bò Nướng Texas 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 173
140.000 ₫
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's 95g
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's 95g
Đã bán 59
73.000 ₫
-11%
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Mix vị 160g
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Mix vị 160g
Đã bán 29
75.000 ₫
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Mix vị 160g
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Mix vị 160g
Đã bán 35
75.000 ₫
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Tảo Biển Nori 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Tảo Biển Nori 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 195
134.600 ₫
-4%
Combo 4 Lays Vị Tự Nhiên Classic 95g
Combo 4 Lays Vị Tự Nhiên Classic 95g
Đã bán 252
77.000 ₫
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Thái hộp 105g
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax Thái hộp 105g
Đã bán 22
96.000 ₫
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's Mix vị 95g: Tự nhiên Classic, Tảo Biển Nori, Sườn Nướng BBQ và Thăn bò nướng Texas
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's Mix vị 95g: Tự nhiên Classic, Tảo Biển Nori, Sườn Nướng BBQ và Thăn bò nướng Texas
Đã bán 10
90.000 ₫
Combo 4 Lay's
Combo 4 Lay's
Đã bán 11
68.000 ₫
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Khoai Tây Tự Nhiên 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Khoai Tây Tự Nhiên 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 81
145.000 ₫
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Thăn Bò Nướng Texas 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Thăn Bò Nướng Texas 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 2
145.000 ₫
Khoai tây chiên Lay's tự nhiên 105g - 03347
Khoai tây chiên Lay's tự nhiên 105g - 03347
Đã bán 20
21.200 ₫
BIG C BẮC GIANG
Combo 5 Snack Khoai Tây Lay's Vị Tảo Biển Nori 150g Cho Cả Nhà - Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Snack Khoai Tây Lay's Vị Tảo Biển Nori 150g Cho Cả Nhà - Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 4
145.000 ₫
Combo 2 Bánh Snack Khoai Tây Ống Lay's Stax Vị Kem Chua Hành 160g (Size lớn) - Nhập khẩu từ Malaysia
Combo 2 Bánh Snack Khoai Tây Ống Lay's Stax Vị Kem Chua Hành 160g (Size lớn) - Nhập khẩu từ Malaysia
Đã bán 5
65.000 ₫
Snack khoai tây vị tự nhiên Lay's 63g - 20092
Snack khoai tây vị tự nhiên Lay's 63g - 20092
Đã bán 6
10.500 ₫
GO! An Lạc
Snack khoai tây chiên LAY'S phô mai Cheddar 56g - 21112
Snack khoai tây chiên LAY'S phô mai Cheddar 56g - 21112
Đã bán 2
10.600 ₫
BIG C LONG BIÊN
Snack khoai tây LAY'S tảo nori 56g - 20115
Snack khoai tây LAY'S tảo nori 56g - 20115
Đã bán 6
10.600 ₫
BIG C LONG BIÊN
Snack Khoai Tây Lay'S Wavy Vị Thăn Bò Nường Texas 150g - 21815
Snack Khoai Tây Lay'S Wavy Vị Thăn Bò Nường Texas 150g - 21815
Đã bán 2
30.900 ₫
BIG C LONG BIÊN
Snack Khoai Tây Chiên Lay's Phô Mai Cheddar 35g - 21105
Snack Khoai Tây Chiên Lay's Phô Mai Cheddar 35g - 21105
Đã bán 7
6.200 ₫
GO! ĐÀ NẴNG
Snack khoai tây vị thăn bò nướng Texas Lay's Wavy gói 63g  - 21761
Snack khoai tây vị thăn bò nướng Texas Lay's Wavy gói 63g - 21761
Đã bán 4
11.400 ₫
GO! An Lạc
Snack khoai tây Lay's Wavy vị phô mai Cheddar 95g - 21167
Snack khoai tây Lay's Wavy vị phô mai Cheddar 95g - 21167
Đã bán 2
21.100 ₫
GO! An Lạc
Snack khoai tây chiên Lay's vị BBQ Brazil 95g - 21013
Snack khoai tây chiên Lay's vị BBQ Brazil 95g - 21013
Đã bán 3
21.100 ₫
GO! An Lạc
Combo 2 Snack Lays Stax Khoai Tây Miếng Vị  Sườn Nướng BBQ 160g
Combo 2 Snack Lays Stax Khoai Tây Miếng Vị Sườn Nướng BBQ 160g
Đã bán 2
80.000 ₫
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Max Thái vị ớt cay bùng nổ hộp 105g
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Max Thái vị ớt cay bùng nổ hộp 105g
138.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Khoai tây chiên Lay's tự nhiên 105g - 03347
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Khoai tây chiên Lay's tự nhiên 105g - 03347
Đã bán 1
21.200 ₫
GO! GÒ VẤP
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Khoai Tây Tự Nhiên 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Combo 5 Bánh Snack Khoai Tây Lay's vị Khoai Tây Tự Nhiên 150g Cho Cả Nhà - Family Pack Siêu Tiết Kiệm
Đã bán 1
145.000 ₫
Combo 2 Bánh Snack Khoai Tây Ống Lay's Stax Khoai Tây Miếng Vị Tự Nhiên 160g (Size lớn) - Nhập khẩu từ Malaysia
Combo 2 Bánh Snack Khoai Tây Ống Lay's Stax Khoai Tây Miếng Vị Tự Nhiên 160g (Size lớn) - Nhập khẩu từ Malaysia
Đã bán 1
80.000 ₫
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's vị Phô Mai Cheddar 95g
Combo 4 Snack Khoai Tây Lay's vị Phô Mai Cheddar 95g
Đã bán 2
73.000 ₫
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax vị tôm hùm nướng ngũ vị 160g
Combo 2 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Stax vị tôm hùm nướng ngũ vị 160g
75.000 ₫
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Max Thái vị phô mai tan chảy hộp 105g
Combo 3 Bánh snack khoai tây miếng Lay's Max Thái vị phô mai tan chảy hộp 105g
Đã bán 1
138.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Frito-Lay'S 184.2G
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Frito-Lay'S 184.2G
Đã bán 4
122.900 ₫
Nam An Market
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
Đã bán 1
29.300 ₫
Big C - Miền Đông
Snack Khoai Tây Lay'S Vị Khoai Tây Tự Nhiên Classic 150g - 21839
Snack Khoai Tây Lay'S Vị Khoai Tây Tự Nhiên Classic 150g - 21839
29.300 ₫
BIG C TÂN HIỆP
Snack khoai tây chiên Lay's tự nhiên 95g - 20139
Snack khoai tây chiên Lay's tự nhiên 95g - 20139
20.300 ₫
GO! CẦN THƠ
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Vị Muối Và Giấm Frito Lay'S 184.2G
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Vị Muối Và Giấm Frito Lay'S 184.2G
Đã bán 3
122.900 ₫
Nam An Market
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây vị tự nhiên Lay's 63g - 20092
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây vị tự nhiên Lay's 63g - 20092
Đã bán 2
10.500 ₫
GO! Nguyễn Thị Thập
Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
29.300 ₫
BIG C TÂN HIỆP
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây LAY'S sườn BBQ 56g - 20108
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây LAY'S sườn BBQ 56g - 20108
Đã bán 1
10.700 ₫
GO! Nguyễn Thị Thập
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Lay's Phô Mai Cheddar 35g - 21105
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Lay's Phô Mai Cheddar 35g - 21105
Đã bán 1
6.300 ₫
GO! Nguyễn Thị Thập
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây vị mực tẩm cay Thái Lay's Wavy gói 95g - 21693
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây vị mực tẩm cay Thái Lay's Wavy gói 95g - 21693
21.100 ₫
Big C - Phú Thạnh
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Vị Kem Chua Và Hành Lay'S 184.2G
[Chỉ Giao HCM] - Snack Khoai Tây Chiên Vị Kem Chua Và Hành Lay'S 184.2G
Đã bán 2
122.900 ₫
Nam An Market
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây chiên Lay's vị tảo biển Nori 95g - 21020
[Chỉ Giao HCM] - Snack khoai tây chiên Lay's vị tảo biển Nori 95g - 21020
20.900 ₫
GO! Nguyễn Thị Thập
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack Khoai Tây Lay'S Vị tảo biển Nori 150g - 21822
29.300 ₫
Big C - Trường Chinh
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây vị thăn bò nướng Texas Lay's Wavy gói 63g  - 21761
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây vị thăn bò nướng Texas Lay's Wavy gói 63g - 21761
10.100 ₫
GO! GÒ VẤP
Snack khoai tây LAY'S sườn BBQ 56g - 20108
Snack khoai tây LAY'S sườn BBQ 56g - 20108
Đã bán 1
10.500 ₫
GO! VĨNH PHÚC
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây chiên Lay's tự nhiên 95g - 20139
[Chỉ Giao HCM] - Big C - Snack khoai tây chiên Lay's tự nhiên 95g - 20139
Đã bán 1
20.300 ₫
Big C - Miền Đông

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào