LimeOrange:

98 kết quả

LIMEORANGE là THƯƠNG HIỆU được tạo ra bởi bộ đôi hai người Hàn Quốc Nam Jeongwoo và Lee Jeongmin để tạo nên thế giới tươi đẹp có hạnh phúc và tự do, sự sẻ chia và tình yêu thông qua sản phẩm chứa đựng tinh thần của thương hiệu VĂN HÓA TƯƠI ĐẸP có tình yêu chân thật dành cho con người.