Đăng Nhập / Đăng Ký
Trà SAVO Ice Tea Đào (Peach Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
Trà SAVO Ice Tea Đào (Peach Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
Đã bán 1000+
25.000 ₫
Trà SAVO Ice Tea Chanh (Lemon Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
Trà SAVO Ice Tea Chanh (Lemon Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
Đã bán 161
25.000 ₫
Trà SAVO Ice Tea Xoài ( Mango Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15gr
Trà SAVO Ice Tea Xoài ( Mango Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15gr
Đã bán 13
25.000 ₫
 Trà Gừng Túi Lọc - SAVO ( Hộp 20 gói x 2g )
Trà Gừng Túi Lọc - SAVO ( Hộp 20 gói x 2g )
Đã bán 302
35.000 ₫
Trà SAVO Hồng Trà Đậm Hương - Túi 500gr
Trà SAVO Hồng Trà Đậm Hương - Túi 500gr
Đã bán 38
75.000 ₫
Trà SAVO Black Label (Black Label Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Black Label (Black Label Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 51
35.000 ₫
Trà SAVO Hồng Trà " Đậm Vị " - Túi 400gr
Trà SAVO Hồng Trà " Đậm Vị " - Túi 400gr
Đã bán 45
98.000 ₫
 SAVO Ice Tea Bí Đao (Winter Melon Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
SAVO Ice Tea Bí Đao (Winter Melon Ice Tea) - Hộp 16 gói x 15g
Đã bán 14
25.000 ₫
Trà SAVO Ice Tea  Vải ( Lychee Ice Tea ) - Hộp 16 gói x 15g
Trà SAVO Ice Tea Vải ( Lychee Ice Tea ) - Hộp 16 gói x 15g
Đã bán 27
25.000 ₫
Trà SAVO Gừng Hòa Tan (Instant ginger Tea) - Hộp 16 gói x 12g
Trà SAVO Gừng Hòa Tan (Instant ginger Tea) - Hộp 16 gói x 12g
Đã bán 57
39.000 ₫
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 25 Túi x 2g
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 25 Túi x 2g
Đã bán 52
35.000 ₫
Trà SAVO Bá Tước (Earl Grey Tea) - Hộp 12 Gói x 3g
Trà SAVO Bá Tước (Earl Grey Tea) - Hộp 12 Gói x 3g
Đã bán 19
55.000 ₫
Trà SAVO Ice Tea Vải ( Lychee Ice Tea ) - Túi x 800gr
Trà SAVO Ice Tea Vải ( Lychee Ice Tea ) - Túi x 800gr
Đã bán 18
69.000 ₫
Trà SAVO Lài "Thơm Ngát" - Túi 500gr
Trà SAVO Lài "Thơm Ngát" - Túi 500gr
Đã bán 20
58.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO HOA CÚC (Chrysanthemum Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO HOA CÚC (Chrysanthemum Herbal Tea)
Đã bán 5
45.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO COOLING (Cooling Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO COOLING (Cooling Herbal Tea)
Đã bán 1
45.000 ₫
Trà SAVO Việt Quất (Blackberry Tea) - Hộp 25 Gói  x 2g
Trà SAVO Việt Quất (Blackberry Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 18
35.000 ₫
Trà SAVO Bạc Hà (Mint Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Bạc Hà (Mint Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 31
35.000 ₫
Trà SAVO Chùm Ngây (Moringa Tea) - Hộp 20 Gói x 2g
Trà SAVO Chùm Ngây (Moringa Tea) - Hộp 20 Gói x 2g
Đã bán 82
35.000 ₫
Trà SAVO Atisô (Artichoke Tea) - Hộp 20 Túi x 2g
Trà SAVO Atisô (Artichoke Tea) - Hộp 20 Túi x 2g
Đã bán 6
35.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO LOVING (Loving Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO LOVING (Loving Herbal Tea)
Đã bán 4
45.000 ₫
Trà Xanh SAVO (Green Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà Xanh SAVO (Green Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 39
35.000 ₫
Trà SAVO Sencha (Japan Sencha Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Trà SAVO Sencha (Japan Sencha Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Đã bán 4
150.000 ₫
Trà SAVO Ô-Long (Oolong Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Trà SAVO Ô-Long (Oolong Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Đã bán 1
300.000 ₫
Trà SAVO Cam (Orange Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Cam (Orange Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 15
35.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO REFRESHING (Refreshing Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO REFRESHING (Refreshing Herbal Tea)
Đã bán 3
45.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO WARMING (Warming Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO WARMING (Warming Herbal Tea)
Đã bán 4
45.000 ₫
Trà SAVO Ô-Long (Oolong Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Trà SAVO Ô-Long (Oolong Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
90.000 ₫
Trà SAVO Phúc Bồn Tử (Rasberry Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Phúc Bồn Tử (Rasberry Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 9
35.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO COOLING (Cooling Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO COOLING (Cooling Herbal Tea)
Đã bán 4
68.000 ₫
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 1 Túi x 100g
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 1 Túi x 100g
70.000 ₫
Trà SAVO Ô-Long ( Roasted Oolong Tea) - Hộp 25 túi x 2g
Trà SAVO Ô-Long ( Roasted Oolong Tea) - Hộp 25 túi x 2g
Đã bán 12
35.000 ₫
Trà SAVO Red Label (Red Label Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Red Label (Red Label Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 16
35.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO WARMING (Warming Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO WARMING (Warming Herbal Tea)
Đã bán 5
68.000 ₫
Trà Xanh SAVO Thái Nguyên (Thai Nguyen Green Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Trà Xanh SAVO Thái Nguyên (Thai Nguyen Green Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
250.000 ₫
Trà SAVO Sen (Vietnamese Lotus Tea) - Hộp 1 Túi x 100g
Trà SAVO Sen (Vietnamese Lotus Tea) - Hộp 1 Túi x 100g
70.000 ₫
Trà SAVO Lài Đặc Biệt - Túi 500gr
Trà SAVO Lài Đặc Biệt - Túi 500gr
Đã bán 2
92.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO LOVING (Loving Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO LOVING (Loving Herbal Tea)
Đã bán 6
68.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO REFRESHING (Refreshing Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO REFRESHING (Refreshing Herbal Tea)
Đã bán 4
68.000 ₫
Trà SAVO Chanh (Lemon Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Chanh (Lemon Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 14
35.000 ₫
Trà SAVO Đào (Peach Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Đào (Peach Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 121
35.000 ₫
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Trà SAVO Lài (Jasmine Tea) - Hộp 2 Túi x 100g
Đã bán 2
150.000 ₫
Trà SAVO Dâu (Strawberry Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Dâu (Strawberry Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 12
35.000 ₫
Trà Thảo Mộc SAVO HOA CÚC (Chrysanthemum Herbal Tea)
Trà Thảo Mộc SAVO HOA CÚC (Chrysanthemum Herbal Tea)
Đã bán 4
68.000 ₫
Trà SAVO Táo (Apple Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Trà SAVO Táo (Apple Tea) - Hộp 25 Gói x 2g
Đã bán 15
35.000 ₫
Trà SAVO Sencha (Sencha Tea) - Hộp 12 Túi x 2g (Pyramid)
Trà SAVO Sencha (Sencha Tea) - Hộp 12 Túi x 2g (Pyramid)
Đã bán 4
55.000 ₫
Trà SAVO Xoài (Mango Tea) - Hộp 25 Túi x 2g
Trà SAVO Xoài (Mango Tea) - Hộp 25 Túi x 2g
Đã bán 24
35.000 ₫
Trà SAVO Đông Phương Mỹ Nhân (Oriental Beauty Tea) - Hộp 12 Túi x 2g (Pyramid)
Trà SAVO Đông Phương Mỹ Nhân (Oriental Beauty Tea) - Hộp 12 Túi x 2g (Pyramid)
Đã bán 19
55.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào