Sách này tên nhân vật có bị việt hó không ?

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Chào bạn, tên của nhân vật bị việt hóa bạn nhé.

Thích