cái này sài sao ạ

Các câu trả lời

0

Thích

Nova Computer

Cài này là bộ thu phát sóng wifi duoc sd để kết nối với các thiết bị wifi như dt , tuy nhiên muốn sd duoc mình phải thê bao internet từ nha mạng đóng tiền theo từng tháng

Thích

Câu hỏi khác