tiki
Túi Zip chỉ đỏ túi zip viền đỏ, Túi zip số dùng để đựng thuốc,đựng thực phẩm , phụ kiện...
product-img-0product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5product-img-6product-img-7
Thương hiệu: OEM

Túi Zip chỉ đỏ túi zip viền đỏ, Túi zip số dùng để đựng thuốc,đựng thực phẩm , phụ kiện...

4.3
(12)
Đã bán 40
55.000

Kích cỡ

0,5 KGSelected
1 KGSelected

KÍCH THƯỚC

SỐ 0 (4*6)Selected
SỐ 1 (5*7)Selected
SỐ 10 (24*34)Selected
SỐ 11 (28*40)Selected
SỐ 12 (35*45)Selected
SỐ 2 (6*8)Selected
SỐ 3 (7*10)Selected
SỐ 4 (8,5*12)Selected
SỐ 5 (10*14)Selected
SỐ 6 (12*17)Selected
SỐ 7 (14*20)Selected
SỐ 8 (17*24)Selected
SỐ 9 (20*28)Selected
info-icon
0,5 KG, SỐ 1 (5*7)

Số Lượng

Tạm tính
55.000