Cho mình hỏi tuyển tập truyện của nguyên hồng cuốn này có bỉ vỏ và những ngày thơ ấu ko vậy

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Chào bạn sản phẩm Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan chưa bao gồm Bỉ Vỏ và Những ngày thơ ấu nhé

Thích