Tất cả đều là mực xanh phải ko ạ

Các câu trả lời

0

Thích

Huyen (TikiCare). Nguyen Thi Ngoc

Chào bạn, đúng là sản phẩm này tất cả đều là mực xanh ạ.

Thích