Vitamin tổng hợp Rocori:

1 kết quả

Rocori là thương hiệu của công ty CHS, chuyên cung cấp các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng chất lượng, uy tín, đảm bảo các tiêu chuẩn do Bộ Y tế Việt Nam.

Sản phẩm được Trung Tâm Học Viện Quân Y nghiên cứu và sản xuất.