Vỏ case - Thùng máy Segotep:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Thương hiệu: Segotep

Segotep một thương hiệu CNTT đang nổi lên, chuyên kinh doanh "cơ điện tử DIY" và tích cực thúc đẩy sự phát triển của các tiêu chuẩn công nghiệp. R & D đội trong chuyển đổi nguồn điện, có một số 10 năm phát triển và kinh nghiệm sản xuất, chúng tôi tập trung vào công việc kinh doanh các sản phẩm DIY điện, xác định thị trường máy tính DIY thành một nguồn mạnh mẽ của động lực cho đa số người dùng bạn bè để cung cấp chất lượng và năng lượng hiệu quả sản phẩm.