Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Chu Trân

Tiki:’Biến mất” một năm để tái cơ cấu theo chiều sâu

Năm 2023 được Tiki gọi là “khoảng tĩnh” để tập trung nâng cấp dịch vụ, hạ tầng công nghệ, tái cơ cấu theo hướng bền vững, tối ưu trải...