icon-search
header_header_account_imgTài khoản
0.5kg túi zipper chỉ đỏ đựng thực phẩm
product-img-0product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5

0.5kg túi zipper chỉ đỏ đựng thực phẩm

Đã bán 1690
35.000

size

10 x 14 cmSelected
12 x 17 cmSelected
15 x 20 cmSelected
17 x 24 cmSelected
20 x 30 cmSelected
25 x 35 cmSelected
30 x 40cmSelected
4 x 6 cmSelected
5 x 7 cmSelected
6 x 8 cmSelected
7 x 10 cmSelected
8 x 12 cmSelected
9 x13 cmSelected
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm tương tự
chat-icon
info-icon
5 x 7 cm

Số Lượng

Tạm tính
35.000
So sánh 1 nhà bán khác (Giá từ 39.000 ₫)