Algorithms to Live by: The Computer Science of Human Decisions
product-img-0
Tác giả: Brian Christian

Algorithms to Live by: The Computer Science of Human Decisions

5.0
(8)
496.000
Sản phẩm đã hết hàng
Bạn có thể xem các sản phẩm tương tự.