Sp có logo 2h nhưng lúc chọn hình thức giao hàng lại không có lựa chọn giao hàng 2h (Giao về Hà Đông - HN)

Các câu trả lời

0

Thích

Ha. Nguyen Thi Thu

Chào bạn, sản phẩm này có hỗ trợ giao nhanh 2h, tuy nhiên có thể khu vực của bạn chưa hỗ trợ được. Bạn vui lòng tham khảo thêm chính sách ở link sau nhé: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/115004235466-Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-v%C3%A0-c%C6%B0%E1%BB%9Bc-ph%C3%AD-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-TikiNOW-Giao-h%C3%A0ng-2-ti%E1%BA%BFng

Thích