Đăng Nhập / Đăng Ký
Chiến Lược Dữ Liệu
Chiến Lược Dữ Liệu
Đã bán 1000+
119.700 ₫
-24%
Giá hội viên TikiNOW: 107.640 ₫
Dữ Liệu Lớn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ For Dummies
Dữ Liệu Lớn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ For Dummies
Đã bán 10
127.200 ₫
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Đã bán 611
102.000 ₫
-32%
Giá hội viên TikiNOW: 91.800 ₫
Dữ Liệu Lớn
Dữ Liệu Lớn
Đã bán 1000+
100.600 ₫
-32%
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay: Data Strategy - Chiến Lược Dữ Liệu / Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế Happy Life
Đã bán 54
145.900 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Đã bán 63
102.000 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 6
107.280 ₫
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ
207.497 ₫
-30%
Combo Sách : Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu + Quản Trị Nhân Sự Đúng
Combo Sách : Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu + Quản Trị Nhân Sự Đúng
Đã bán 1
291.000 ₫
-25%
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Combo Sách : 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản 2020) + Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Đã bán 7
236.160 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Đã bán 6
107.280 ₫
Combo Dữ Liệu Lớn Và Dữ Liệu Nhỏ
Combo Dữ Liệu Lớn Và Dữ Liệu Nhỏ
Đã bán 17
247.500 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
Dữ Liệu Lớn - Big Data ( tặng kèm Bookmark tuyệt đẹp )
Đã bán 17
149.000 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Dữ Liệu Lớn - Big Data (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Đã bán 5
107.280 ₫
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Dữ Liệu Lớn - Big Data Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Đã bán 2
110.000 ₫
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
Combo Sách : Big Data Không Xa - Dữ Liệu Lớn Chi Phối Con Người Trong Thời đại 4.0 + Big Data - Dữ Liệu Lớn
Đã bán 1
212.400 ₫
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)
Combo Dữ Liệu Lớn + Dữ Liệu Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)
213.821 ₫
The Intelligence Revolution: Transforming Your Business With AI
The Intelligence Revolution: Transforming Your Business With AI
288.000 ₫