Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - QCVN 01: 2021/BXD

5
Đã bán 37
49.400
-10%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 5574-2018 Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép - TCQG

5
Đã bán 40
118.000
-21%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2021/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings

5
Đã bán 19
31.400
-10%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng

4.6
Đã bán 90
56.000
-19%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà (Tái Bản)

5
Đã bán 113
72.800
-10%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 

4.6
Đã bán 116
60.400
-12%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu

4.7
Đã bán 24
41.000
-21%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tiêu chuẩn Việt nam về Sơn, vecni và vật liệu chống thâm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014)

5
Đã bán 3
47.000
-19%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Các Tiêu Chuẩn Về Chuyên Ngành Kết Cấu

5
Đã bán 14
63.000
-19%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng

5
Đã bán 11
122.400
Tặng tới 3 ASA (984 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Đo Lường Điện - Điện Tử

3.7
Đã bán 34
38.700
Giao tiết kiệm

QCVN 06: 2021/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

4.8
Đã bán 68
105.000
-11%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 5593:2012 Công Tác Thi Công Tòa Nhà - Sai Số Hình Học Cho Phép

5
Đã bán 11
35.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

TCVN 10304:2014 Móng Cọc - Tiêu Chuẩn Thiết Kế

4.8
Đã bán 66
60.000
-14%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Giáo Trình Lập Trình PLC

4.6
Đã bán 93
71.000
-10%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng (Phụ Lục V Kèm Theo Thông Tư Số 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng)

5
Đã bán 4
112.000
-10%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 4514:2012 Xí Nghiệp Công Nghiệp - Tổng Mặt Bằng Tiêu Chuẩn Thiết Kế

5
Đã bán 12
33.100
-13%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Giáo Trình Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động

Đã bán 2
61.200
Tặng tới 2 ASA (492 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

TCVN 2737 - 1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế

4.3
Đã bán 65
44.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình

5
Đã bán 52
56.000
-20%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings

5
Đã bán 7
31.100
-14%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 10797:2015 Sản Phẩm Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10798:2015 Tấm Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn Gia Ốc Mái Kênh Và Lát Mặt Đường; TCVN 10799:2015 Gối Cống Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10800:2015 Bê Tông Cốt Thép Thành Mỏng Đúc Sẵn - Bể Lọ

Đã bán 2
70.000
-13%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

5
Đã bán 19
54.100
-13%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình (Phụ Lục I Kèm Theo Thông Tư Số 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng)

5
Đã bán 6
103.000
-10%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm

Đã bán 3
44.000
-12%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình

5
Đã bán 19
73.000
-13%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bệnh Viện

5
Đã bán 20
87.100
-15%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch Gốm Ốp, Lát - Phương Pháp Thử

Đã bán 3
70.000
-13%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình

Đã bán 1
186.300
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

4.5
Đã bán 9
102.000
-12%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Sơn, Vecni Và Vật Liệu Chống Thấm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014) (Tái Bản 2020)

50.000
-14%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng

123.300
Tặng tới 3 ASA (991 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng

113.400
Tặng tới 3 ASA (912 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà ( Tặng Kèm Sổ Tay)

Đã bán 8
79.380
-2%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

QCVN 09:2013/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Các Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Đã bán 1
34.200
Giao tiết kiệm

Hướng Dẫn Phương Pháp Xác Định Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Và Đo Bóc Khối Lượng Công Trình (Kèm Theo Thông Tư Số 13/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng)

5
Đã bán 2
116.000
-11%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Màng Địa Kỹ Thuật Polyetylen Khối Lượng Riêng Lớn (HDPE)

44.100
Tặng tới 1 ASA (355 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Định Mức Chi Phí Quản Lý Dự Án Và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng (Phụ Lục VIII Kèm Theo Thông Tư Số 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng)

5
Đã bán 6
43.100
-10%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)

4.6
Đã bán 17
390.000
-12%
Tặng tới 43 ASA (14k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Phụ Lục II Kèm Theo Thông Tư Số 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng)

5
Đã bán 6
408.000
-10%
Tặng tới 45 ASA (14k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào