Thông tin tác giả

Brad Feld tham gia kinh doanh và đầu tư cho các dự án khởi nghiệp từ hơn 20 năm nay. Trước khi thành lập Foundry Group – một quỹ mạo hiểm chuyên đầu tư vào các công ty tin học trên toàn nước mỹ – ông đã thành lập Mobious Venture Capital, và trước đó là Intensity Ventures, công ty chuyên trợ giúp các công ty phần mềm, tiền thân của Mobius Venture Capital.