Thông tin tác giả

Brad Stone đã quan tâm tới Amazon và công nghệ ở thung lũng Silicon trong 15 năm với các xuất bản phẩm như Newsweek và New York Times. Hiện nay, ông là nhà văn cao cấp cho Bloomberg Businessweek và sống ở San Francisco, California.