Cecelia Ahern

  • 1
  • 2

Thông tin tác giả

Cecelia Ahern sinh ngày 30 tháng 9 năm 1981, là con gái của Thủ tướng Ailen Bertie Ahern, nổi tiếng khắp thế giới với cuốn tiểu thuyết tình yêu PS, I Love you.

Cô đã theo học chuyên ngành Truyền thông tại Trường Đại học Griffith ở Dublin; từng là ca sĩ trong một ban nhạc tiếng tăm của Ailen và là người đồng sáng lập chương trình truyền hình Samantha Who? của đài ABC.