Christopher McDougall

Thông tin tác giả

Christopher McDougall (sinh 1962) là một tác giả và nhà báo Mỹ nổi tiếng với cuốn sách bán chạy nhất năm 2009 Born to Run: Superathletes, và Chủng Tộc Vĩ Đại Nhất Thế Giới Chưa Bao Giờ Thấy. Ông cũng đã viết cho Esquire, Tạp chí The New York Times...Ngoài ra ông còn là một nhà biên tập cho tạp chí Sức khỏe Đàn ông.