Thông tin tác giả

Sự nghiệp viết văn của Klass của bắt đầu với các cuốn tiểu thuyết The Dragons Atami, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của mình là giáo viên tiếng Anh ở Nhật Bản 1.994 cuốn sách xanh California của ông tập hợp rất tích cực cho điều trị yên tĩnh nhưng vẫn hấp dẫn của nó về các vấn đề môi trường.. Trong 2001 Klass xuất bản Bạn không biết tôi, trong đó sử dụng một tường thuật sắc nét đầu tiên người kể câu chuyện của cuộc sống một thiếu niênvới một cha dượng lạm dụng-được. Cuốn sách đã được xuất bản trong 18 ngôn ngữ,được đặt theo tên một ALA Sách Đối với người lớn trẻ, và tiếp tục được phổ biến vớikhán giả người lớn trẻ ở Hoa Kỳ và quốc tế Firestorm là cuốn sách đầu tiên của Trilogy người chăm sóc, một loạt các phim kinh dịkhoa học viễn tưởng với chủ đề sinh thái. Cơn bão lửa đã được các cuốn sách đầu tiênbao giờ xác nhận bởi tổ chức Hòa bình Xanh và được đánh giá cao các nhà phê bình cho sự kết hợp của giá trị giải trí và thông điệp môi trường, thu hút được tốt nhấtSách trích dẫn Hiệp hội thư viện một người Mỹ (ALA), một xem xét lại đóng vai chínhcủa Nhà xuất bản Hàng tuần, và một đánh giá thuận lợi của New York Times BookReview . Câu chuyện tập trung vào Jack Danielson, một thiếu niên được gửi từ tương lai để tiết kiệm các đại dương của thế giới. Cơn lốc, cuốn sách thứ hai trong Trilogy người chăm sóc, kể về câu chuyện của những nỗ lực của Jack để lưu các rừng mưa Amazon, xuất bản tháng ba 2008 bởi Farrar, Straus vàGiroux. Cuốn sách thứ ba trong bộ ba là TimeLock, được xuất bản vào mùa thu năm 2009. Cơn bão lửa đã được optioned bởi Warner Bros và công ty sản xuất đường Thunder. Mộtkịch bản cho phiên bản phim bây giờ là phát triển tích cực. bắt đầu với các cuốn tiểu thuyết The Dragons Atami, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của mình là giáo viên tiếng Anh ở Nhật Bản 1.994 cuốn sách xanhCalifornia của ông tập hợp rất tích cực cho điều trị yên tĩnh nhưng vẫn hấp dẫn của nó về các vấn đề môi trường.. Trong 2001 Klass xuất bản Bạn không biết tôi, trong đó sử dụng một tường thuật sắc nét đầu tiên người kể câu chuyện của cuộc sống một thiếu niênvới một cha dượng lạm dụng-được. Cuốn sách đã được xuất bản trong 18 ngôn ngữ,được đặt theo tên một ALA Sách Đối với người lớn trẻ, và tiếp tục được phổ biến vớikhán giả người lớn trẻ ở Hoa Kỳ và quốc tế Firestorm là cuốn sách đầu tiên của Trilogy người chăm sóc, một loạt các phim kinh dịkhoa học viễn tưởng với chủ đề sinh thái. Cơn bão lửa đã được các cuốn sách đầu tiênbao giờ xác nhận bởi tổ chức Hòa bình Xanh [5] [6] và được đánh giá cao các nhà phê bình cho sự kết hợp của giá trị giải trí và thông điệp môi trường, thu hút được tốt nhấtSách trích dẫn Hiệp hội thư viện một người Mỹ (ALA), một xem xét lại đóng vai chínhcủa Nhà xuất bản Hàng tuần, và một đánh giá thuận lợi của New York Times BookReview .Câu chuyện tập trung vào Jack Danielson, một thiếu niên được gửi từ tương lai để tiết kiệm các đại dương của thế giới. Cơn lốc, cuốn sách thứ hai trong Trilogy người chăm sóc, kể về câu chuyện của những nỗ lực của Jack để lưu các rừng mưa Amazon, xuất bản tháng ba 2008 bởi Farrar, Straus vàGiroux. Cuốn sách thứ ba trong bộ ba là TimeLock, được xuất bản vào mùa thu năm 2009. Cơn bão lửa đã được optioned bởi Warner Bros và công ty sản xuất đường Thunder. Mộtkịch bản cho phiên bản phim bây giờ là phát triển tích cực.