Thông tin tác giả

Tên thật: Băng Giang Là cây bút quen thuộc của Hoa học trò Các sách đã in chung cùng những tác giả khác: - Cuộc sống có nhiều lựa chọn nên hãy chọn niềm vui (10/2011) - Và nụ cười sẽ hong khô tất cả (3/2012) - Cứ gõ cửa sẽ mở (8/2012) - Can đảm để yêu (12/2012)