Thông tin tác giả

Herminia Ibarra là giáo sư đồng chủ nhiệm khoá học “Lãnh đạo và Học hỏi”, là giáo sư của khoá học “Hành vi ứng xử trong tổ chức” tại INSEAD. Vừa là chuyên gia trong lĩnh vực phát triển sự nghiệp chuyên môn và tăng cường kỹ năng lãnh đạo, Ibarra cũng vừa là tác giả của nhiều bài báo được xuất bản trong tạp chí Harvard Businees Review và nhiều tờ báo học thuật nổi tiếng khác. Cuốn sách bán chạy nhất của bà, Working Identity: Unconventional Strategies for Reinventing Your Career (Danh tính công việc: chiến lược độc đáo để tái sáng tạo sự nghiệp, Harvard Business School Publishing, 2003) được xem là sách tham khảo tuyệt vời cho những thay đổi ở giai đoạn giữa sự nghiệp.

Tại INSEAD, Ibarra là giám đốc sáng lập của “Sự chuyển đổi kỹ năng lãnh đạo”, chương trình cấp cao cho các nhà quan lý đang trong quá trình tiến lên các vị trí lãnh đạo cao hơn. Bà thực hiện các buổi nói chuyện và tư vấn ở nhiều nước về việc phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân tài và sự thăng tiến sự nghiệp của nữ giới. Bà là thành viên của “Hội đồng nghị sự toàn cầu” của Diễn đàn Kinh tế thế giới và là chủ tịch Hội đồng không thường trực của trường kinh doanh Harvard.

Thinkers50 xếp Ibarra ở mức 9 trong danh sách gồm 50 người có tư duy kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013. Trước khi gia nhập INSEAD, Ibarra làm việc tại trường kinh doanh Harvard trong 30 năm. Bà có bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ Đại học Yale, nơi bà từng là học giả khoa học quốc gia (National Science Fellow).