Thông tin tác giả

Jeffrey A. Krames là một tác giả kinh doanh Mỹ và giám đốc biên tập của danh mục đầu tư, cuốn sách kinh doanh dấu ấn của Tập đoàn Penguin [nhà xuất bản thương mại lớn thứ hai trên thế giới]. Ông là cựu giám đốc bộ phận thương mại tại McGraw-Hill, một trong những công ty xuất bản của Hoa Kỳ lớn nhất. Krames đã được sinh ra và lớn lên ở thành phố New York và tham dự Trường Bronx cao Khoa học trước khi vào học đại học tại New York lúc 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu magna cum từ SUNY Albany, ông tham gia nhà xuất bản Prentice-Hall như là một đại diện bán hàng trong khu vực trung tây. Sau khi được thăng chức giám đốc tiếp thị vào năm 1984, Krames di dời đến khu vực New York trước khi được đề bạt vào trình soạn thảo mua lại vào năm 1985. Ở vị trí đó, ông dẫn đầu sự hấp thụ của dòng Reston cuốn sách kinh doanh vào chương trình xuất bản Prentice-Hall.