Thông tin tác giả

Jeffrey là người sáng lập của một công ty tư vấn quản lý, ông đã tập trung vào chiến lược tiếp thị . Chương trình tùy chỉnh của ông bao gồm các chiến lược tiếp thị, tăng cường đổi mới, bán đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu, và các ứng dụng khác nhau của một phương pháp độc quyền được gọi là "đô la hóa".

Jeff là tác giả của Làm thế nào để trở thành Giám đốc điều hành, nào là trên NY Times, Business Week, Wall Street Journal, Knight-Ridder, Amazon.com, Đức và danh sách bán chạy nhất. Cuốn sách được xuất bản trong hai mươi lăm ngôn ngữ và trong tất cả các nước lớn của Tây Âu, châu Á và Nam Mỹ.