Lucy Cousins

Thông tin tác giả

Lucy Cousins ​​sinh ngày 10 tháng 2 năm 1964, là một tác giả-họa sĩ minh họa sách thiếu nhi.

Cô được biết đến với cuốn sách của mình có tính năng chuột Maisy nhưng cô đã để xuất bản cuốn sách trẻ em khác,: như Jazzy trong rừng (2002) và một về Noah của Ark Cô là một người mẹ của bốn và cuộc sống ở Hampshire, Anh.