Michael E. Gerber

Thông tin tác giả

MICHAEL E. GERBER (1936) là người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập doàn E-Myth Worldwide. Được nhiều người xem là "người có ảnh hưởng nhiều tới những doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ", Michael Gerber đã nói chuyện với hàng ngàn chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà quản lý và nhà điều hành trong các tập đoàn trên khắp thế giới về vai trò có ảnh hưởng sâu rộng thực sự của triển vọng kinh doanh đối với nền kinh tế và văn hoá thế giới. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách: The E-Myth Physician, The E-Myth Manager, The E-Myth Mastery...