profile-iconĐăng Nhập / Đăng Ký
tiki
trusted_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 454
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 486
113.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Doanh Nghiệp

4.8
Đã bán 282
98.000
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

5
Đã bán 783
40.500
Tặng tới 1 ASA (224 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (có hiệu lực từ 01/01/2023)

5
Đã bán 196
45.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

5
Đã bán 77
27.000
Tặng tới 3 ASA (657 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 66
59.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Cạnh Tranh ( Hiện Hành )

5
Đã bán 19
23.400
-10%
Tặng tới 4 ASA (880 ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Quản Lý Thuế (2019)

5
Đã bán 26
28.000
Tặng tới 3 ASA (681 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 100
133.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Đầu Tư (Hiện Hành)

5
Đã bán 92
56.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)

5
Đã bán 63
151.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Hợp Tác Xã (Hiện Hành)

4.8
Đã bán 55
18.888
Tặng tới 2 ASA (459 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Thương Mại ( Hiện Hành )( Sửa đổi năm 2017, 2019 )

5
Đã bán 88
65.000
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bộ Luật Lao Động ( Hiện hành )

5
Đã bán 41
53.100
-10%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

5
Đã bán 41
91.000
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ( Hiện hành )

Đã bán 1
12.000
-14%
Tặng tới 2 ASA (451 ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Tổ Chức Quốc Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 25
20.000
Tặng tới 2 ASA (486 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có sửa chữa, bổ sung)

4
Đã bán 19
122.400
Tặng tới 3 ASA (677 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)

38.700
-10%
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)

4.8
Đã bán 141
33.750
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

5
Đã bán 41
17.500
Tặng tới 2 ASA (426 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Chứng Khoán ( hiện hành )

Đã bán 8
66.600
-10%
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Tố Cáo (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2020)

4
Đã bán 1
18.000
-10%
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)

4.8
Đã bán 33
57.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản

5
Đã bán 70
28.000
Tặng tới 3 ASA (681 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (hiện hành) (sửa đổi năm 2015, 2018, 2019)

5
Đã bán 22
38.700
-10%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Căn Cước Công Dân (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 7
12.500
Tặng tới 1 ASA (304 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Đầu Tư ( Hiện Hành ) ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022 )

5
Đã bán 21
67.500
-10%
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kế Toán (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

5
Đã bán 59
28.000
Tặng tới 3 ASA (681 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

4.8
Đã bán 47
14.400
-20%
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Công Chứng ( Hiện Hành )

5
Đã bán 39
29.700
-10%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (Hiện Hành)

5
Đã bán 10
18.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Viên Chức - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

5
Đã bán 24
21.000
Tặng tới 2 ASA (511 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Combo 5 cuốn sách Bộ Luật Dân Sự + Bô Luật Tố Tụng Dân Sự + Luật Tố Tụng Hành Chính + Bộ Luật Hình Sự + Bộ Luật Tố Tụng Hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 2020)

Đã bán 1
686.000
Tặng tới 117 ASA (26k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

5
Đã bán 5
35.100
-10%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Bảo Vệ Môi Trường

4.8
Đã bán 49
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Đất Đai ( Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2018)

5
Đã bán 62
48.600
-10%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Combo 4 cuốn sách Luật Doanh Nghiệp + Luật Đầu Tư + Luật Chứng Khoán + Luật Cạnh Tranh

Đã bán 9
297.000
Tặng tới 50 ASA (11k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ( Hiện Hành ) ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019,2020 )

Đã bán 3
184.000
-10%
Tặng tới 31 ASA (7k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào